... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.1 od 5.0 [ #10 ]
Potence in koreni
Ponovitev potenc s celimi eksponenti

V tem poglavju nadgradimo potence z naravnimi eksponenti, saj tukaj spoznamo pravilo potenciranja s številom nič in potenco z negativnim celim eksponentom.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 14,40 € z DDV

Koda izdelka: 02-03-01

Ob zakupu podpoglavja 'Ponovitev potenc s celimi eksponenti' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
38
primeri s postopki
144
video teorije
2
video primeri
37
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 129 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo dve video teoriji ...
Izračunaj #3a

S pomočjo pravila za produkt potenc z enako osnovo poenostavimo dani izraz.

Zmnoži in deli #4f

S pomočjo pravila za produkt in kvocient potenc z enako osnovo poenostavimo dani izraz.

Izračunaj #5b

Podani so produkti potenc z različnimi osnovami. Vse potence zapišemo kot potenco s praštevilsko osnovo in jih zmnožimo po pravilu produkta potenc z enako osnovo.

Odkleni dostop: 14,40 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Izračunaj #5c

Podani so produkti potenc z različnimi osnovami. Vse potence zapišemo kot potenco s praštevilsko osnovo in jih zmnožimo/delimo po pravilu produkta/kvocienta potenc z enako osnovo.

Izračunaj #6

Vse potence zapišemo kot potenco s praštevilsko osnovo in jih zmnožimo/delimo po pravilu produkta/kvocienta potenc z enako osnovo.

Poenostavi #7a

Pri poenostavljanju izraza uporabimo pravila za računanje s potencami z enako osnovo. Najprej s potenciranjem odpravimo oklepaje, nato potence z enako osnovo po pravilu zmnožimo med seboj.

Poenostavi #8d

Števila zapišemo kot potenco s praštevilsko osnovo. S potenciranjem odpravimo oklepaje, nato potence z enako osnovo po pravilu zmnožimo in delimo med seboj.

Poenostavi izraz #8f

Števila zapišemo kot potenco s praštevilsko osnovo. S potenciranjem odpravimo oklepaje, nato potence z enako osnovo po pravilu zmnožimo in delimo med seboj.

Poenostavi #9a

Števila zapišemo kot potenco s praštevilsko osnovo. Potence z enako osnovo po pravilu zmnožimo in delimo med seboj.

Poenostavi #9c

Potence z enako osnovo po pravilu zmnožimo in delimo med seboj.

Poenostavi #10a

Števila zapišemo kot potenco s praštevilsko osnovo, nato s potenciranjem odpravimo oklepaje. Potence z enako osnovo po pravilu zmnožimo in delimo med seboj.

Poenostavi #10c

Števila zapišemo kot potenco s praštevilsko osnovo, nato s potenciranjem odpravimo oklepaje. Potence z enako osnovo po pravilu zmnožimo in delimo med seboj.

Poenostavi izraz #11a

S pravili potenc s celimi eksponenti postopoma poenostavimo izraz.

Poenostavi do željene oblike #13

Števila zapišemo kot potenco s praštevilsko osnovo, nato s potenciranjem odpravimo oklepaje. Potence z enako osnovo po pravilu zmnožimo in delimo med seboj.

Potence z negativnim eksponentom #14c

Po pravilu zapišemo potenco z negativnim eksponentom kot ulomek in dobljene ulomke seštejemo in odštejemo med seboj.

Poenostavimo težji izraz #15a

S pomočjo znanja potenc s celimi eksponenti postopoma poenostavimo dani težji izraz.

Izračunaj #16a

Pri računanju moramo biti pozorni, da upoštevamo vsa pravila in ne delamo "po svoje".

Poenostavi izraz #17a

Naloga nam pomaga do globjega razumevanja pri povezavi minusa in sodosti/lihosti števila v eksponentu.

Poenostavi #18b

Potenca, ki ima neničelno osnovo ter eksponent 0, je vedno enaka 1.

Poenostavi izraz #18d

Ko imamo potenco vsoto potenc moramo paziti, da najprej izračunamo vsoto v oklepaju in šele nato potenciramo dobljeni ulomek.

Poenostavi #19a

Ko je osnova potence izraz (produkt, vsota ali razlika), njen eksponent pa je -1, moramo cel izraz hkrati zapisati v števec.

Poenostavi algebrski izraz #20a

V nalogi ponovimo potence z negativnim eksponentom in pravila za računanje z algebrskimi ulomki.

Okrajšaj ulomek #22a

Ko imamo vsoto ali razliko v števcu in imenovalcu ulomka, moramo biti pozorni pri uporabi pravila za potence z negativnim eksponentom.

Okrajšaj ulomek #22c

Ko imamo vsoto ali razliko v števcu in imenovalcu ulomka, moramo biti pozorni pri uporabi pravila za potence z negativnim eksponentom.

Poenostavi izraz #23c

Ko imamo vsoto ali razliko v števcu in imenovalcu ulomka, moramo biti pozorni pri uporabi pravila za potence z negativnim eksponentom.

Poenostavi izraz #24a

Ko imamo vsoto ali razliko v števcu in imenovalcu ulomka, moramo biti pozorni pri uporabi pravila za potence z negativnim eksponentom.

Poenostavi izraz #24b

Ko imamo vsoto ali razliko v števcu in imenovalcu ulomka, moramo biti pozorni pri uporabi pravila za potence z negativnim eksponentom.

Poenostavi izraz #26a

Ko imamo vsoto ali razliko v števcu in imenovalcu ulomka, moramo biti pozorni pri uporabi pravila za potence z negativnim eksponentom.

Dokazi #33a

Pri dokazovanju najprej izpostavimo najmanjši skupni faktor, saj želimo izraz zapisati kot produkt.

Poenostavi #34a

Če želimo izraz poenostaviti, moramo okrajšati ulomek. Preden pa se lotimo krajšanja, moramo v števcu izpostaviti skupni faktor.

Poenostavi izraz #34b

Če želimo ulomke sešteti in odšteti najprej poiščemo skupni imenovalec.

Okrajšaj ulomek #35a

Preden se lotimo krajšanja ulomka, moramo v števcu in imenovalcu izpostaviti skupni faktor.

Okrajšaj ulomek #36a

Preden se lotimo krajšanja ulomka, moramo v števcu in imenovalcu izpostaviti skupni faktor, nato pa si pomagati še z razliko kvadratov.

Poenostavi #36c

Preden se lotimo krajšanja ulomka, moramo v števcu in imenovalcu izpostaviti skupni faktor, nato pa si pomagati še z razliko kvadratov, Vietovim pravilom ter s postopkom razstavljanja štiričlenika.

Poenostavi težji izraz #36d

Pri poenostavljanju si pomagamo z izpostavljanjem, deljenjem potenc s skupno osnovo in pravili za odštevanje in seštevanje ulomkov.

Poenostavi težji izraz #37a

Pri poenostavljanju si pomagamo z znanjem potenc s celimi eksponenti, razstavljanjem, računskimi operacijami med ulomki.

Poenostavi težji izraz #37b

Pri poenostavljanju si pomagamo z znanjem potenc s celimi eksponenti, razstavljanjem, računskimi operacijami med ulomki.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...