... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Nacionalno preverjanje znanjas postopki reševanja in video razlago

Naloge zajemajo snov vseh razredov osnovne šole. Naloge so večinoma krajšega tipa, največkrat z dodatnimi podvprašanji in so namenjene povezovanju glavnih osnovnošolskih snovi, ki jih učenec sreča pri matematiki.
Nacionalno preverjanje znanja: NPZ redni rok 4. maj 2012
Nacionalno preverjanje znanja
NPZ redni rok 4. maj 2012
Odpri poglavje
[ #21 ]
Nacionalno preverjanje znanja
NPZ redni rok 4. maj 2012
Izbrano podpoglavje 'NPZ redni rok 4. maj 2012' zajema 32 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-11-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 7,20 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Nacionalno preverjanje znanja: NPZ redni rok 7. maj 2013
Nacionalno preverjanje znanja
NPZ redni rok 7. maj 2013
Odpri poglavje
[ #15 ]
Nacionalno preverjanje znanja
NPZ redni rok 7. maj 2013
Izbrano podpoglavje 'NPZ redni rok 7. maj 2013' zajema 34 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-11-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 7,40 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Nacionalno preverjanje znanja: NPZ redni rok 6. maj 2014
Nacionalno preverjanje znanja
NPZ redni rok 6. maj 2014
Odpri poglavje
[ #5 ]
Nacionalno preverjanje znanja
NPZ redni rok 6. maj 2014
Izbrano podpoglavje 'NPZ redni rok 6. maj 2014' zajema 30 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-11-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 7,00 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.