... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Metrična geometrija v ravninis postopki reševanja in video razlago

Srednješolci se zopet vrnejo v ravnino, kjer ponovijo znanje ravninskih likov, se soočijo z računanjem obsegov in ploščin. Spoznajo tudi sinusni izrek ter Hornerjev algoritem.
Vse to znanje pa je osnova in utrditev za naslednje poglavje metrične geometrije.
Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma
Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma
Odpri poglavje
[ #84 ]
Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma
Izbrano podpoglavje 'Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma' zajema 62 rešenih primerov s postopki ter 31 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-05-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 6,20 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg trikotnika
Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg trikotnika
Odpri poglavje
[ #104 ]
Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg trikotnika
Izbrano podpoglavje 'Ploščina in obseg trikotnika' zajema 32 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-05-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 3,20 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Metrična geometrija v ravnini: Razreševanje trikotnika
Metrična geometrija v ravnini
Razreševanje trikotnika
Odpri poglavje
[ #25 ]
Metrična geometrija v ravnini
Razreševanje trikotnika
Izbrano podpoglavje 'Razreševanje trikotnika' zajema 37 rešenih primerov s postopki ter 13 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-05-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 3,70 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Metrična geometrija v ravnini: Ploščina in obseg trapeza in deltoida
Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg trapeza in deltoida
Odpri poglavje
[ #73 ]
Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg trapeza in deltoida
Izbrano podpoglavje 'Ploščina in obseg trapeza in deltoida' zajema 41 rešenih primerov s postopki ter 15 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-05-04

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,10 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Metrična geometrija v ravnini: Krožnica in krog
Metrična geometrija v ravnini
Krožnica in krog
Odpri poglavje
[ #30 ]
Metrična geometrija v ravnini
Krožnica in krog
Izbrano podpoglavje 'Krožnica in krog' zajema 42 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 03-05-06

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,20 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.1 od 5.0 [ #7 ]
Slika izdelka je simbolična.
Metrična geometrija v ravnini
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 03-05-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

 • Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma
 • Ploščina in obseg trikotnika
 • Razreševanje trikotnika
 • Ploščina in obseg trapeza in deltoida
 • Krožnica in krog

 • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Metrična geometrija v ravnini' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

  Hitri nakup skripte

  Tiskana oblika poglavja 25,68 € z DDV

  Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.