... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Linearna funkcijas postopki reševanja in video razlago

Poglavje linearne funkcije zopet poseže po osnovnošolskem spominu risanja premice, ki jo nadgradi s vsemi tremi oblikami enačb premic ter računanja z njimi. Obnovi znanje koordinatnega sistema v ravnini, računanja razdalj med točkama in ploščino trikotnika. Seveda se vse naloge nadgradijo z razširjenim razmišljanjem in povezovanjem snovi in dobljenega znanja.
Linearna funkcija: Koordinatni sistem
Linearna funkcija
Koordinatni sistem
Odpri poglavje
[ #26 ]
Linearna funkcija
Koordinatni sistem
Izbrano podpoglavje 'Koordinatni sistem' zajema 40 rešenih primerov s postopki ter 18 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,00 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Linearna funkcija: Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
Linearna funkcija
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
Odpri poglavje
[ #34 ]
Linearna funkcija
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
Izbrano podpoglavje 'Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika' zajema 73 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 7,30 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Linearna funkcija: Funkcija in njene lastnosti
Linearna funkcija
Funkcija in njene lastnosti
Odpri poglavje
[ #11 ]
Linearna funkcija
Funkcija in njene lastnosti
Izbrano podpoglavje 'Funkcija in njene lastnosti' zajema 45 rešenih primerov s postopki ter 11 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,50 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Linearna funkcija: Graf linearne funkcije
Linearna funkcija
Graf linearne funkcije
Odpri poglavje
[ #20 ]
Linearna funkcija
Graf linearne funkcije
Izbrano podpoglavje 'Graf linearne funkcije' zajema 103 rešenih primerov s postopki ter 27 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-04

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 10,30 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Linearna funkcija: Enačba premice v ravnini
Linearna funkcija
Enačba premice v ravnini
Odpri poglavje
[ #35 ]
Linearna funkcija
Enačba premice v ravnini
Izbrano podpoglavje 'Enačba premice v ravnini' zajema 85 rešenih primerov s postopki ter 26 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-05

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 8,50 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.3 od 5.0 [ #10 ]
Slika izdelka je simbolična.
Linearna funkcija
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 01-06-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

 • Koordinatni sistem
 • Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
 • Funkcija in njene lastnosti
 • Graf linearne funkcije
 • Enačba premice v ravnini

 • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Linearna funkcija' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

  Hitri nakup skripte

  Tiskana oblika poglavja 41,52 € z DDV

  Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.