040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|

Linearna funkcijas postopki reševanja in video razlago

Poglavje linearne funkcije zopet poseže po osnovnošolskem spominu risanja premice, ki jo nadgradi s vsemi tremi oblikami enačb premic ter računanja z njimi. Obnovi znanje koordinatnega sistema v ravnini, računanja razdalj med točkama in ploščino trikotnika. Seveda se vse naloge nadgradijo z razširjenim razmišljanjem in povezovanjem snovi in dobljenega znanja.
Koordinatni sistem
Linearna funkcija
Koordinatni sistem
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Koordinatni sistem
Izbrano poglavje 'Koordinatni sistem' zajema 40 rešenih primerov s postopki ter 18 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK poglavje 4,00 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
Linearna funkcija
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
Izbrano poglavje 'Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika' zajema 73 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK poglavje 7,30 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Funkcija in njene lastnosti
Linearna funkcija
Funkcija in njene lastnosti
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Funkcija in njene lastnosti
Izbrano poglavje 'Funkcija in njene lastnosti' zajema 29 rešenih primerov s postopki ter 8 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK poglavje 2,90 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Graf linearne funkcije
Linearna funkcija
Graf linearne funkcije
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Graf linearne funkcije
Izbrano poglavje 'Graf linearne funkcije' zajema 103 rešenih primerov s postopki ter 27 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-04

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK poglavje 10,30 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Enačba premice v ravnini
Linearna funkcija
Enačba premice v ravnini
Odpri poglavje
Linearna funkcija
Enačba premice v ravnini
Izbrano poglavje 'Enačba premice v ravnini' zajema 85 rešenih primerov s postopki ter 26 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 01-06-05

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK poglavje 8,50 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem poglavju. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.6 od 5.0 [ #9 ]
Linearna funkcija
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 01-06-00


Tiskana oblika zajema poglavja:
+ Koordinatni sistem
+ Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika
+ Funkcija in njene lastnosti
+ Graf linearne funkcije
+ Enačba premice v ravnini


Hitri nakup skripte

Tiskana oblika poglavja 36,30 € z DDV

Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.

Zakaj so naloge s postopki in video razlaga prava odločitev?

+ Video razlage in postopki reševanja skrajšajo čas učenja.
+ Učenec se lahko preverja in sam najde napako v postopku reševanja.
+ Postopki vodijo učenca do rešitve po pravi poti.
+ Video razlago teorije in rešenih primerov si lahko ogledaš večkrat.
+ Z zakupom dostopa vam je na voljo osebni inštruktor za pomoč v primeru nejasnosti.
+ Dostop do nalog in video vsebin zakupljenega poglavja prejmete takoj po prejetem plačilu.
+ Nižji stroški – dodatne inštrukcije niso potrebne.
+ Naloge s postopki pripravljajo in razlagajo profesorji matematike.