... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Oglata telesas postopki reševanja in video razlago

Že iz prvega razreda osnovne šole se pojavljajo izrazi kocka, kvader, valj, stožec, krogla... Ob spoznavanju tega poglavja pa učenci ne ponovijo le izrazov, temveč računajo površine in prostornine ter ploskovne in telesne diagonale. Pri nalogah se srečajo s preprostimi in težjimi primeri.
Oglata telesa: Prizma
Oglata telesa
Prizma
Odpri poglavje
[ #0 ]
Oglata telesa
Prizma
Izbrano podpoglavje 'Prizma' zajema 65 rešenih primerov s postopki ter 22 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-06-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 6,50 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Oglata telesa: Piramida
Oglata telesa
Piramida
Odpri poglavje
[ #0 ]
Oglata telesa
Piramida
Izbrano podpoglavje 'Piramida' zajema 27 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-06-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 2,70 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

0.0 od 5.0 [ #0 ]
Slika izdelka je simbolična.
Oglata telesa
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 09-06-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

  • Prizma
  • Piramida

  • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Oglata telesa' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

    Hitri nakup skripte

    Tiskana oblika poglavja 11,04 € z DDV

    Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.