... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Kompleksna številas postopki reševanja in video razlago

Ko pri prejšnjem poglavju kvadratne funkcije pridemo do slepe ulice se zopet pokaže matematična širina in ustvarjalnost, ko uvodemo nov pojem kompleksnih števil. Računanje s kompleksnimi števili in risanje srednješolcem ni zelo težko, če seveda razumejo osnovno teorijo.
Kompleksna števila: Množica kompleksnih števil
Kompleksna števila
Množica kompleksnih števil
Odpri poglavje
[ #23 ]
Kompleksna števila
Množica kompleksnih števil
Izbrano podpoglavje 'Množica kompleksnih števil' zajema 53 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-06-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,30 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Kompleksna števila: Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila
Kompleksna števila
Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila
Odpri poglavje
[ #105 ]
Kompleksna števila
Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila
Izbrano podpoglavje 'Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila' zajema 82 rešenih primerov s postopki ter 33 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-06-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 8,20 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Kompleksna števila: Polarni zapis kompleksnega števila
Kompleksna števila
Polarni zapis kompleksnega števila
Odpri poglavje
[ #15 ]
Kompleksna števila
Polarni zapis kompleksnega števila
Izbrano podpoglavje 'Polarni zapis kompleksnega števila' zajema 39 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 02-06-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 3,90 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.5 od 5.0 [ #4 ]
Slika izdelka je simbolična.
Kompleksna števila
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 02-06-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

  • Množica kompleksnih števil
  • Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila
  • Polarni zapis kompleksnega števila

  • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Kompleksna števila' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

    Hitri nakup skripte

    Tiskana oblika poglavja 20,88 € z DDV

    Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.