... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Izrazi, enačbe in neenačbes postopki reševanja in video razlago

Matematični zapis s črkami ali številkami imenujemo izraz. Poznamo številske izraze, ki so sestavljeni iz števil in računskih operacij, ter izraze s spremenljivkami, ki poleg števil in računskih operacij vsebujejo tudi črkovne oznake – spremenljivke.
Izrazi, enačbe in neenačbe: Izrazi s spremenljivkami
Izrazi, enačbe in neenačbe
Izrazi s spremenljivkami
Odpri poglavje
[ #13 ]
Izrazi, enačbe in neenačbe
Izrazi s spremenljivkami
Izbrano podpoglavje 'Izrazi s spremenljivkami' zajema 42 rešenih primerov s postopki ter 12 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-02-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,20 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Izrazi, enačbe in neenačbe: Enačbe in reševanje enačb
Izrazi, enačbe in neenačbe
Enačbe in reševanje enačb
Odpri poglavje
[ #17 ]
Izrazi, enačbe in neenačbe
Enačbe in reševanje enačb
Izbrano podpoglavje 'Enačbe in reševanje enačb' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 13 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-02-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,60 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Izrazi, enačbe in neenačbe: Uvod v neenačbe
Izrazi, enačbe in neenačbe
Uvod v neenačbe
Odpri poglavje
[ #0 ]
Izrazi, enačbe in neenačbe
Uvod v neenačbe
Izbrano podpoglavje 'Uvod v neenačbe' zajema 34 rešenih primerov s postopki ter 13 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 06-02-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 3,40 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.4 od 5.0 [ #5 ]
Slika izdelka je simbolična.
Izrazi, enačbe in neenačbe
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 06-02-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

  • Izrazi s spremenljivkami
  • Enačbe in reševanje enačb
  • Uvod v neenačbe

  • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Izrazi, enačbe in neenačbe' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

    Hitri nakup skripte

    Tiskana oblika poglavja 15,84 € z DDV

    Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.