... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe

Izrazis postopki reševanja in video razlago

Poznamo številske izraze in izraze s spremenljivko. V nadaljevanju se bomo naučili množiti veččlenike in kvadrirati dvočlenike. Spoznali pa bomo tudi razstavljanje, ko izraz zapišemo v obliki produkta.
Izrazi: Množenje veččlenikov
Izrazi
Množenje veččlenikov
Odpri poglavje
[ #16 ]
Izrazi
Množenje veččlenikov
Izbrano podpoglavje 'Množenje veččlenikov' zajema 56 rešenih primerov s postopki ter 20 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-01-01

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,60 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Izrazi: Kvadrat dvočlenika
Izrazi
Kvadrat dvočlenika
Odpri poglavje
[ #13 ]
Izrazi
Kvadrat dvočlenika
Izbrano podpoglavje 'Kvadrat dvočlenika' zajema 48 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-01-02

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,80 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Izrazi: Produkt vsote in razlike enakih členov
Izrazi
Produkt vsote in razlike enakih členov
Odpri poglavje
[ #6 ]
Izrazi
Produkt vsote in razlike enakih členov
Izbrano podpoglavje 'Produkt vsote in razlike enakih členov' zajema 42 rešenih primerov s postopki ter 10 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-01-03

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 4,20 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Izrazi: Razstavljanje
Izrazi
Razstavljanje
Odpri poglavje
[ #14 ]
Izrazi
Razstavljanje
Izbrano podpoglavje 'Razstavljanje' zajema 52 rešenih primerov s postopki ter 17 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-01-04

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 5,20 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Izrazi: Algebrski ulomki
Izrazi
Algebrski ulomki
Odpri poglavje
[ #19 ]
Izrazi
Algebrski ulomki
Izbrano podpoglavje 'Algebrski ulomki' zajema 98 rešenih primerov s postopki ter 44 video razlag (teorija + rešeni primeri nalog).

Koda izdelka: 09-01-05

Hitri zakup dostopa

imUČBENIK podpoglavje 9,80 € z DDV

Ob zakupu prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo pri posameznem podpoglavju. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

4.5 od 5.0 [ #6 ]
Slika izdelka je simbolična.
Izrazi
Izbrano poglavje zajema rešene primere podpoglavij z razlago in postopki. Ob nakupu tiskane oblike prejmete dostop do imUČBENIKa skupaj z video vsebinami v sklopu izbranega poglavja.

Koda izdelka: 09-01-00


Tiskana oblika zajema podpoglavja:

 • Množenje veččlenikov
 • Kvadrat dvočlenika
 • Produkt vsote in razlike enakih členov
 • Razstavljanje
 • Algebrski ulomki

 • Ob nakupu tiskane oblike poglavja 'Izrazi' prejmete aktivacijsko kodo za dostop do video vsebin z možnostjo dostopa do 15. avgusta v tekočem šolskem letu.

  Hitri nakup skripte

  Tiskana oblika poglavja 35,52 € z DDV

  Tiskano obliko nalog s postopki (s spiralno vezavo) prejmete preko pošte na vaš naslov, ki ga boste oddali ob nakupu.