... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.8 od 5.0 [ #25 ]
Kvadratna funkcija
Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba

Kvadratna enačba se rešuje na drugačen način kot linearna enačba. Pri tej vrsti enačb moramo dati vse člene na eno stran, ter si pomagati pri razstavljanju z Vietovim pravilom ali z računanjem preko diskriminante.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 14,70 € z DDV

Koda izdelka: 02-05-02

Ob zakupu podpoglavja 'Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
39
primeri s postopki
147
video teorije
1
video primeri
49
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 214 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
Poišči realne rešitve enačbe #1a

Nekatere enačbe lahko rešimo s pomočjo izpostavljanja.

Poišči realne rešitve enačbe #1b

Nekatere enačbe lahko rešimo s pomočjo izpostavljanja in razlike kvadratov.

Poišči realne rešitve enačbe #1c

Nekatere kvadratne enačbe v množici relanih števil niso rešljive.

Odkleni dostop: 14,70 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Poišči realne rešitve enačbe #1d

Nekatere enačbe lahko rešimo s pomočjo izpostavljanja.

Poišči realne rešitve enačbe #2a

Nekatere kvadratne enačbe lahko rešujemo s pomočjo korenjenja.

Poišči realne rešitve enačbe #2d

Nekatere kvadratne enačbe lahko rešujemo s pomočjo korenjenja.

Poišči realne rešitve enačbe #2j

Nekatere kvadratne enačbe lahko rešujemo s pomočjo korenjenja, ato pa si pri razstavljanju pomagamo z Vietovim pravilom.

Poišči realne rešitve enačbe #3a

Pri reševanju kvadratne enačbe si bomo pomagali z Vieotovim pravilom.

Poišči realne rešitve enačbe #3d

Kvadratno enačbo rešimo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Poišči realne rešitve enačbe #3h

Kvadratno enačbo rešimo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Poišči realne rešitve enačbe #3i

Kvadratno enačbo rešimo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Poišči realne rešitve enačbe #3o

Kvadratno enačbo rešimo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Poišči realne rešitve enačbe #3p

Kvadratno enačbo rešimo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Poišči realne rešitve enačbe #4a

Poenostavimo in uredimo enačbo. Tročlenik razstavimo s pomočjo Vietovega pravila.

Poišči realne rešitve enačbe #4b

Najprej enačbo poenostavimo in uredimo, nato pa si pri reševanju enačbe pomagamo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Poišči realne rešitve enačbe #4f

Nekatere enačbe lahko rešujemo s pomočjo korenjenja ali razlike kvadratov in Vietovim pravilom.

Poišči realne rešitve enačbe #5b

Pri reševanju dane enačbe si pomagamo z Vietovim pravilom in razliko kvadratov.

Okrajšaj ulomek #6a

Števec in imenovalec ulomka razstavimo s pomočjo Vietovega pravila.

Okrajšaj ulomek #6f

Pri razstavljanju tročlenikov v števcu in imenovalcu si pomagamo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Okrajšaj ulomeke #6k

Pri razstavljanju tročlenikov v števcu in imenovalcu si pomagamo z razstavljanjem in z diskriminanto ter formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Reši enačbo #7a

Ko rešujemo racionalno enačbo, ne pozabimo zapisati kdaj enačba ni rešljiva.

Reši enačbo #8a

Pri reševanju enačbe ne pozabimo zapisati kdaj enačba ni rešljiva.

Reši enačbo #9c

Najprej enačbo poenostavimo, nato pa si pri reševanju enačbe pomagamo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Reši enačbo #9d

Najprej enačbo poenostavimo, nato pa si pri reševanju enačbe pomagamo z diskriminanto in formulo za računanje rešitev kvadratne enačbe.

Poišči realne rešitve enačbe #10a

S pomočjo uvedbe nove neznanke rešimo naslednjo enačbo.

Poišči realne rešitve enačbe #10b

S pomočjo uvedbe nove neznanke rešimo naslednjo enačbo.

Enačba z absolutno vrednostjo #11a

S pomočjo definicije absolutne vrednosti zapišemo enačbo brez absolutne vrednosti in jo rešimo.

Presečišče parabole in premice #13a

Presečišča danih krivulj bomo poiskali računsko in grafično.

Presečišča krivulj #14a

Presečišča dveh parabol računamo tako, da enačbi parabol med seboj enačimo.

Presečišča krivulj #14c

Presečišča dveh parabol računamo tako, da enačbi parabol med seboj enačimo.

Presečišča krivulj #14e

Presečišča dveh parabol računamo tako, da enačbi parabol med seboj enačimo.

Razdalja med presečiščema #15b

Najprej izračunamo presečiščo danih funkcij, nato pa še razdaljo med presečiščema.

Graf funkcije #22a

S postopnim risanjem narišemo graf dane funkcije.

Ničle funkcije #22b

Izračunaj ničle dane funkcije.

Presečišča funkcije in premice #22c

Izračunaj presečišča funkcije in premice.

Tangenta parabole #23a

Izračunaj za kateri n bo dana premica tangenta parabole.

Tangenta parabole #24a

Izračunaj za kateri k bo dana premica tangenta parabole.

Vzporednica in tangenta #26c

Zapiši tangento na dano parabolo, če veš, da je vzporedna dani premici.

Simetrijska os #27a

Natančno nariši graf dane funkcije in zapiši enačbo njene simetrijske osi.

Tangenta parabole #27b

Izračunaj za kateri n bo dana premica tangenta na graf kvadratne funkcije.

Tangenta parabole #29c

Izračunaj za kateri k bo dana premica tangenta parabole.

Presečišča grafov danih funkcij #30

Zapiši vse tri oblike enačbe premice, ki poteka skozi presečišči grafov funkcij.

Reši enačbo #31a

Reši enačbo s parametrom m.

Poišči kvadratno funkcijo #32

Poišči kvadratno funkcijo, če veš, da je ena ničla dvakrat večja od druge.

Ena rešitev enačbe #33b

Pri katerih vrednostih A, ima enačba eno samo rešitev?

Korena enačbe sta enaka #37a

Pri katerih vrednostih parametra m sta korena enačbe enaka?

Enačba nima realnih rešitev #38

Za katera realna števila m enačba nima realnih rešitev?

Parabola se dotika abscisne osi #39a

Določi m tako, da se parabola dotika abscisne osi.

Simetričnost parabole #39b

Določi m tako, da bo parabola simetrična na premico x=2.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...