... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.3 od 5.0 [ #18 ]
Funkcija
Potenčna funkcija

Potenčne funkcije lihih ali sodih eksponentov razlikujemo tudi po predznakih njihovih eksponentov. Vsakemu od teh eksponentov pripada določen graf, ki ga lahko tudi raztegnemo, zrcalimo ali premikamo v x ali y smeri.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 7,00 € z DDV

Koda izdelka: 02-04-03

Ob zakupu podpoglavja 'Potenčna funkcija' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
21
primeri s postopki
70
video teorije
2
video primeri
14
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 89 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo dve video teoriji ...
Potenčna funkcija s sodim pozitivnim eksponentom in premik v y smeri #2

V nalogi ponovimo tudi kaj pomeni, če točka leži na grafu funkcije ali ne ter presečišče s premico.

Premika potenčne funkcije v x in y smeri #3a

Narisali bomo dane grafe v isti kooordinatni sistem.

Potenčna funkcija z lihim pozitivnim eksponentom #4

Ponovimo zrcaljenje čez x os, premik v x smeri. Grafično pa tud reševanje neenačb.

Odkleni dostop: 7,00 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Potenčna funkcija z lihim pozitivnim eksponentom #5c

Ponovimo zrcaljenje čez x os in razteg v y smeri

Potenčna funkcija z lihim pozitivnim eksponentom #5d

Ponovimo zrcaljenje čez y os in razteg v x smeri.

Potenčna funkcija z lihim negativnim eksponentom #7

V dani nalogi utrdimo premik v x smeri, zrcaljenje čez x os in lihost/sodost funkcije.

Potenčna funkcija s sodim negativnim eksponentom #9

V dani nalogi utrdimo absolutno vrednost ter postopek računanja inverzne funkcije.

Potenčna funkcija z lihim negativnim eksponentom #12a

Graf funkcije bomo risali po korakih, najprej razteg in nato premike.

Potenčna funkcija z lihim negativnim eksponentom #12b

Funkciji bomo izračunali ničle, začetno vrednost in zapisali njeno asimptoto.

Potenčna funkcija z lihim negativnim eksponentom #12d

Ali točka T leži na grafu dane funkcije?.

Potenčna funkcija z lihim negativnim eksponentom #13

Funkcijo moremo premakniti za vektor in zapisati enačbo premaknjene funkcije.

Potenčna funkcija s sodim negativnim eksponentom #16a

Graf funkcije bomo narisali po korakih, z zrcaljenjem in premiki.

Inverzna funkcija #20

Podano potenčno funkcijo po korakih narišemo v koordinatni sistem in izračunamo predpis njene inverzne funkcije.

Potenčna funkcija in absolutna vrednost #21

Pri risanju grafa funkcije ponovimo tudi absolutno vrednost.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...