... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.1 od 5.0 [ #44 ]
Eksponentna in logaritemska funkcija
Eksponentna funkcija

Eksponentna funkcija je funkcija, kjer spremenljivka x nastopa v eksponentu. Glede na osnovo eksponentne funkcije se graf funkcije razdeli na dve skupini. Zopet graf zrcalimo glede na koordinatni osi, ga raztegujemo ali premikamo v x ali y smeri.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 6,40 € z DDV

Koda izdelka: 02-07-01

Ob zakupu podpoglavja 'Eksponentna funkcija' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
19
primeri s postopki
64
video teorije
1
video primeri
17
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 93 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
Predpis eksponentne funkcije #1a

S pomočjo točke poiščemo predpis funkcije, katere graf poteka skozi dano točko.

Predpis eksponentne funkcije #1c

S pomočjo točke poiščemo predpis funkcije, katere graf poteka skozi dano točko.

Predpis eksponentne funkcije #2b

S pomočjo točke poiščemo predpis funkcije, katere graf poteka skozi dano točko.

Odkleni dostop: 6,40 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Zrcaljenje eksponentne funkcije #3b

Graf eksponentne funkcije bomo prezrcalili čez x in y os.

Premik eksponentne funkcije #3c

Graf eksponentne funkcije bomo premikali v x in y smeri.

Razteg eksponentne funkcije #3d

Graf eksponentne funkcije bomo raztegnili v x in y smeri.

Nariši eksponentno funkcijo #6a

Graf eksponentne funkcije bomo narisali po korakih.

Nariši eksponentno funkcijo #6d

Graf eksponentne funkcije bomo narisali po korakih.

Nariši eksponentno funkcijo #6f

Graf eksponentne funkcije bomo narisali po korakih.

Nariši eksponentno funkcijo #6h

Graf eksponentne funkcije bomo narisali po korakih.

Ničla eksponentne funkcije #7b

Pri računanju ničle eksponentne funkcije bomo rešili lažjo eksponentno enačbo.

Nariši eksponentno funkcijo #8g

Eksponentno funkcijo bomo narisali po korakih.

Ničla eksponentne funkcije #9a

S pomočjo ničle bomo posikali predpis dane eksponentne funkcije.

Eksponentna funkcija #14

Podana je eksponentna funkcije, kateri bomo izračunali ničlo, začetno vrednost in zapisali enačbo asimptote.

Nariši sestavljeno funkcijo #18a

S pomočjo zlepkov bomo narisali graf dane funkcije.

Eksponentna funkcija in absolutna vrednost #18b

Graf eksponentne funkcijo narišemo po korakih.

Eksponentna funkcija in absolutna vrednost #18c

S pomočjo definicije absolutne vrednosti narišemo graf dane funkcije.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...