... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.1 od 5.0 [ #13 ]
Odvod
Odvod sestavljene in korenske funkcije

Spoznali bomo male težje pravilo odvajanja sestavljenih funkcij. Pri odvodu korenskih funkcij pa si pomagamo s pravilom odvoda potenčnih funkcij z racionalnimi eksponenti.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,60 € z DDV

Koda izdelka: 04-06-04

Ob zakupu podpoglavja 'Odvod sestavljene in korenske funkcije' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
13
primeri s postopki
56
video teorije
0
video primeri
25
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 104 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Izračunaj odvod korenske funkcije #1a

Koren najprej zapišemo kot pontenco z racionalnim eksponentom.

Izračunaj odvod korenske funkcije #1b

Koren najprej zapišemo kot pontenco z racionalnim eksponentom.

Izračunaj odvod korenske funkcije #1c

Koren najprej zapišemo kot pontenco z racionalnim eksponentom.

Odkleni dostop: 5,60 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Izračunaj odvod korenske funkcije #1e

Koren najprej zapišemo kot pontenco z racionalnim eksponentom.

Izračunaj odvod korenske funkcije #1g

Koren najprej zapišemo kot pontenco z racionalnim eksponentom.

Izračunaj odvod korenske funkcije #1h

Koren najprej zapišemo kot pontenco z racionalnim eksponentom.

Izračunaj odvod korenske funkcije #1i

Koren najprej zapišemo kot pontenco z racionalnim eksponentom.

Izračunaj odvod korenske funkcije #1j

Koren najprej zapišemo kot pontenco z racionalnim eksponentom.

Izračunaj odvod korenske funkcije #1l

Koren najprej zapišemo kot pontenco z racionalnim eksponentom.

Izračunaj odvod sestavljene funkcije #2a

Pri sestavljeni funkciji je potrebno videti kaj je notranja in kaj zunanja funkcija.

Izračunaj odvod sestavljene funkcije #2b

Pri sestavljeni funkciji je potrebno videti kaj je notranja in kaj zunanja funkcija.

Izračunaj odvod sestavljene funkcije #2e

Pri sestavljeni funkciji je potrebno videti kaj je notranja in kaj zunanja funkcija.

Izračunaj odvod sestavljene funkcije #2f

Pri sestavljeni funkciji je potrebno videti kaj je notranja in kaj zunanja funkcija.

Izračunaj odvod sestavljene funkcije #2k

Pri sestavljeni funkciji je potrebno videti kaj je notranja in kaj zunanja funkcija.

Izračunaj odvod sestavljene funkcije #2l

Pri sestavljeni funkciji je potrebno videti kaj je notranja in kaj zunanja funkcija.

Izračunaj odvod sestavljene funkcije #3a

Pri sestavljeni funkciji je potrebno videti kaj je notranja in kaj zunanja funkcija.

Vsota zaporedja #3c

Pri sestavljeni funkciji je potrebno videti kaj je notranja in kaj zunanja funkcija.

Koliko členov moramo sešteti, da dobimo vsoto 2.730? #3e

Pri sestavljeni funkciji je potrebno videti kaj je notranja in kaj zunanja funkcija.

Izračunaj odvod sestavljene funkcije #3f

Pri sestavljeni funkciji je potrebno videti kaj je notranja in kaj zunanja funkcija.

Odvod korenske funkcije v točki #4a

Najprej korensko funkcijo odvajamo po pravilu, nato v odvod vstavimo točko.

Odvod sestavljene funkcije v točki #4b

Najprej sestavljeno funkcijo odvajamo po pravilu, nato v odvod vstavimo točko.

Enačba tengente na graf korenske funkcije #5a

Naloge se lotimo reševati postopoma, z računanjem točke, odvoda in smernega koeficienta tangente.

Kot pod katerim graf funkcije seka abscisno os #7b

Pod katerim kotom graf funkcije seka abscisno os?

Kot med grafom funkcije in ordinatno osjo #8c

Izračunaj pod katerim kotom graf funkcije seka ordinatno os.

Ekstremi funkcije #10

Določi ekstreme dane funkcije.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...