... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.4 od 5.0 [ #10 ]
Nedoločeni in določeni integral
Uporaba določenega integrala za izračun ploščine

Določeni integral nam predstavlja ploščino določenega lika oz dela krivulje. S pomočjo določenega intergala lahko izračunamo tudi volumen vrtenine.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 6,10 € z DDV

Koda izdelka: 04-07-03

Ob zakupu podpoglavja 'Uporaba določenega integrala za izračun ploščine' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
25
primeri s postopki
61
video teorije
0
video primeri
17
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 107 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Ploščina lika #1a

Izračunaj ploščino lika, ki ga omejujeta graf funkcije f(x) in abscisna os.

Ploščina lika #1b

Izračunaj ploščino lika, ki ga omejujeta graf funkcije f(x) in abscisna os.

Ploščina lika #1c

Izračunaj ploščino lika, ki ga omejujeta graf funkcije f(x) in abscisna os.

Odkleni dostop: 6,10 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Ploščina lika #1d

Izračunaj ploščino lika, ki ga omejujeta graf funkcije f(x) in abscisna os.

Ploščina lika #2

Izračunaj ploščino lika na danem intervalu.

Ploščina lika #3

Izračunaj ploščino lika, ki ga omejujeta graf funkcije f(x), abscisna os in navpični premici.

Izračunaj pozitivno število a ... #5

... da bo ploščina lika enaka 2.

Izračunaj pozitivno število a ... #6

... da bo ploščina lika enaka 12.

Izračunaj pozitivno število a ... #7

... da bo ploščina lika enaka 2.

Normala #10a

Zapiši enačbo normale na graf funkcije f(x) v točki A.

Ploščina med grafom funkcije f(x) in normalo #10d

Izračunaj ploščino lika, ki ga oklepata graf funkcije f(x) in normala.

Presečišča #16a

Izračunaj presečišča med krivuljama.

Risanje krivulj #16b

Nariši krivulji v isti koordinatni sistem.

Ploščina lika #16c

Izračunaj ploščino lika, ki ga krivulji oklepata.

Ploščina lika #17a

Izračunaj ploščino lika, ki ga grafa funkcij oklepata.

Ploščina lika #17c

Izračunaj ploščino lika, ki ga grafa funkcij oklepata.

Ploščina lika #17f

Izračunaj ploščino lika, ki ga grafa funkcij oklepata.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...