... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.2 od 5.0 [ #22 ]
Polinomi in racionalne funkcije
Reševanje enačb in neenačb višje stopnje

Enačbe in neenačbe višjih stopenj rešujemo tako, da vse člene prestavimo na desno stran in s pomočjo razstavljanja ali Hornerjevega algoritma poiščemo ničle. Polinomske neenačbe rešujemo grafično.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 7,30 € z DDV

Koda izdelka: 03-02-04

Ob zakupu podpoglavja 'Reševanje enačb in neenačb višje stopnje' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
25
primeri s postopki
73
video teorije
0
video primeri
15
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 66 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Polinom in njegov vrednost #1

Kje ima polinom p(x) vrednost -16?

Reši enačbo #2a

S pomočjo Hornerjevega algoritma rešimo dano enačbo.

Reši enačbo 2b

S pomočjo Hornerjevega algoritma rešimo dano enačbo.

Odkleni dostop: 7,30 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Reši enačbo #2c

S pomočjo Hornerjevega algoritma rešimo dano enačbo.

Reši enačbo #2d

S pomočjo Hornerjevega algoritma rešimo dano enačbo.

Reši enačbo #2e

S pomočjo razstavljanja rešimo dano enačbo.

Izračunaj presečišča danih polinomov #3a

Ko nas zanimajo presečišča dveh polinomov, rešujemo enačbo višje stopnje.

Izračunaj presečišča danih polinomov #3c

Ko nas zanimajo presečišča dveh polinomov, rešujemo enačbo višje stopnje.

Izračunaj presečišča danih polinomov #3e

Ko nas zanimajo presečišča dveh polinomov, rešujemo enačbo višje stopnje.

Graf polinoma #16

Iz danega grafa razberi, kdaj je polinom pozitiven oziroma negativen.

Neenačba višje stopnje #19

Zapiši na katerih intervalih je polinom pozitiven.

Reši neenačbo #20a

Neenačbo višje stopnje rešujemo grafično.

Reši neenačbo #20e

Neenačbo višje stopnje rešujemo grafično.

Definicijsko območje korenske funkcije #23a

Korenska funkcija sode stopnje je pozitivna, ko korenjenec ni negativen.

Definicijsko območje logaritemske funkcije #23c

Logaritemska funkcija je definirana, ko je logaritmand pozitiven.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...