... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
| |
3.8 od 5.0 [ #5 ]
Polinomi in racionalne funkcije
Reševanje enačb in neenačb višje stopnje

Enačbe in neenačbe višjih stopenj rešujemo tako, da vse člene prestavimo na desno stran in s pomočjo razstavljanja ali Hornerjevega algoritma poiščemo ničle. Polinomske neenačbe rešujemo grafično.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,70 € z DDV

Koda izdelka: 03-02-04

Ob zakupu podpoglavja 'Reševanje enačb in neenačb višje stopnje' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
17
primeri s postopki
47
video teorije
0
video primeri
15
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje 66 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Polinom in njegov vrednost #1

Kje ima polinom p(x) vrednost -16?

Reši enačbo #2a

S pomočjo Hornerjevega algoritma rešimo dano enačbo.

Reši enačbo 2b

S pomočjo Hornerjevega algoritma rešimo dano enačbo.

Odkleni dostop: 4,70 €

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Reši enačbo #2c

S pomočjo Hornerjevega algoritma rešimo dano enačbo.

Reši enačbo #2d

S pomočjo Hornerjevega algoritma rešimo dano enačbo.

Reši enačbo #2e

S pomočjo razstavljanja rešimo dano enačbo.

Izračunaj presečišča danih polinomov #3a

Ko nas zanimajo presečišča dveh polinomov, rešujemo enačbo višje stopnje.

Izračunaj presečišča danih polinomov #3c

Ko nas zanimajo presečišča dveh polinomov, rešujemo enačbo višje stopnje.

Izračunaj presečišča danih polinomov #3e

Ko nas zanimajo presečišča dveh polinomov, rešujemo enačbo višje stopnje.

Neenačba višje stopnje #10

Zapiši na katerih intervalih je polinom pozitiven.

Graf polinoma #11

Iz danega grafa razberi, kdaj je polinom pozitiven oziroma negativen.

Reši neenačbo #12a

Neenačbo višje stopnje rešujemo grafično.

Reši neenačbo #12e

Neenačbo višje stopnje rešujemo grafično.

Definicijsko območje logaritemske funkcije #16a

Logaritemska funkcija je definirana, ko je logaritmand pozitiven.

Definicijsko območje korenske funkcije #16c

Korenska funkcija sode stopnje je pozitivna, ko korenjenec ni negativen.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.