... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.0 od 5.0 [ #32 ]
Racionalna števila
Računske operacije z ulomki

Ulomek je sestavljen iz imenovalca, ulomkove črte in števca. Ulomke bomo razširjali in jih krajšali. Spoznali bomo obratni ulomek ter računske operacije z ulomki.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 9,00 € z DDV

Koda izdelka: 01-04-01

Ob zakupu podpoglavja 'Računske operacije z ulomki' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
17
primeri s postopki
90
video teorije
0
video primeri
16
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 42 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Seštej ulomke #4b

Pri seštevanju treh ulomkov se srečamo z negativnim predznakom v števcu in imenovalcu.

Seštej in odštej ulomke #4c

Pri seštevanju in odštevanju ulomkov moramo najprej poiskati skupni imenovalec, ki je najmanjši skupni večkratnik vseh imenovalcev.

Izračunaj #5a

Pri danem izrazu najprej odpravimo oklepaj, nato pa poiščemo skupni imenovalec ulomkov.

Odkleni dostop: 9,00 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Produkt vsote ulomkov #6a

Ulomka v oklepajih najprej seštejemo in nato zmnožimo med seboj.

Izračunaj #6e

Ko računamo z ulomki, jih ne želimo imeti zapisana kot celi in ulomljeni del, temveč samo z ulomkovo črto, števcem in imenovalcem.

Dvojni ulomek #8a

Ulomka v števcu in ulomka v imenovalcu najprej seštejemo, nato pa po pravilu odpravimo dvojni ulomek.

Vsota in množenje ulomkov #9a

Pri nalogi ponovimo seštevanje in množenje ulomkov.

Vsota in količnik ulomkov #9b

Pri nalogi ponovimo seštevanje in deljenje ulomkov.

Izračunaj #10a

V izraz vstavimo dane vrednosti in nato seštejemo, odštejemo in množimo ulomke.

Izračunaj #12a

Ponovimo in utrdimo odštevanje, seštevanje in množenje ulomkov.

Izračunaj #12d

Le pravilno odpravljanje oklepajev in upoštevanje prednosti računskih operacij pripeljejo do pravilnega rezultata.

Odpravi dvojni oklepaj in izračunaj #13b

Pravilno odpravimo oklepaje od znotraj navzven in upoštevamo prednosti računskih operacij.

Izračunaj #14a

V danem računu nastopajo vse štiri računske operacije med ulomki.

Dvojni ulomek #15a

Najprej poračunamo števec tako, da upoštevamo prednost deljenja. Nato pa odpravimo dvojni ulomek.

Dvojni ulomek #16a

Le pravilno odpravljanje oklepajev in upoštevanje prednosti računskih operacij pripeljejo do pravilnega rezultata.

Ulomek, ulomek, ulomek... #17a

Nalogo začnemo reševati pri najbolj preprostem ulomku, nato pa preko upoštevanja računskih operacij odpravimo vse dvojne ulomke in pridemo do rešitve.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...