... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.5 od 5.0 [ #74 ]
Eksponentna in logaritemska funkcija
Pravila za računanje z logaritmi

S preprostimi logaritmi računamo po definiciji logaritma, pri zahtevnejših logaritmih pa uporabimo pravila za vsoto in razliko logaritmov ter pravilo logaritma potence.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 6,90 € z DDV

Koda izdelka: 02-07-04

Ob zakupu podpoglavja 'Pravila za računanje z logaritmi' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
11
primeri s postopki
69
video teorije
2
video primeri
32
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 89 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo dve video teoriji ...
Izračunaj vrednost logaritma #1a

Ko je logaritmand enak 1, je vrednost logaritma enaka 0.

Izračunaj vrednost logaritma #1b

Ko sta osnova logaritma in logaritmand enaka, je vrednost logaritma enaka 1.

Izračunaj vrednost logaritma #1c

Če je mogoče, logaritant zapišemo kot potenco z osnovo, ki je enaka osnovi logaritma.

Odkleni dostop: 6,90 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Izračunaj vrednost logaritma #1g

Če je mogoče, logaritant zapišemo kot potenco z osnovo, ki je enaka osnovi logaritma.

Izračunaj vrednost logaritma #1i

Če je mogoče, logaritant zapišemo kot potenco z osnovo, ki je enaka osnovi logaritma.

Izračunaj vrednost logaritma #1j

Če je mogoče, logaritant zapišemo kot potenco z osnovo, ki je enaka osnovi logaritma.

Izračunaj z uporabo definicije logaritma #2a

Pri težjih logaritmih si pomagamo z definicijo logaritma, saj tako dobimo eksponentno enačbo, ki jo je lažje reševati.

Izračunaj z uporabo definicije logaritma #2b

Pri težjih logaritmih si pomagamo z definicijo logaritma, saj tako dobimo eksponentno enačbo, ki jo je lažje reševati.

Izračunaj z uporabo definicije logaritma #2g

Pri težjih logaritmih si pomagamo z definicijo logaritma, saj tako dobimo eksponentno enačbo, ki jo je lažje reševati.

Izračunaj z uporabo definicije logaritma #2i

Pri težjih logaritmih si pomagamo z definicijo logaritma, saj tako dobimo eksponentno enačbo, ki jo je lažje reševati.

Izračunaj z uporabo definicije logaritma #2j

Pri težjih logaritmih si pomagamo z definicijo logaritma, saj tako dobimo eksponentno enačbo, ki jo je lažje reševati.

Preveri ali je res #3

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi preverimo dane račune.

Izračunaj vrednost izraza #4a

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izračunaj vrednost izraza.

Izračunaj vrednost izraza #4c

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izračunaj vrednost izraza.

Izračunaj vrednost izraza #4d

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izračunaj vrednost izraza.

Izračunaj vrednost izraza #4f

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izračunaj vrednost izraza.

Izračunaj vrednost izraza #4h

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izračunaj vrednost izraza.

Izračunaj vrednost izraza #4i

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izračunaj vrednost izraza.

Izračunaj vrednost izraza #4j

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izračunaj vrednost izraza.

Izrazi z logaritmi #5a

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izraz razpišemo.

Izrazi z logaritmi #5b

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izraz razpišemo.

Izrazi z logaritmi #5c

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izraz razpišemo.

Izrazi z logaritmi #5d

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izraz razpišemo.

Izrazi z logaritmi #5e

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izraz razpišemo.

Izrazi z logaritmi #6a

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izraz razpišemo.

Izrazi z logaritmi praštevil #7a

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izraz razpišemo.

Izrazi z logaritmi praštevil #7d

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izraz razpišemo.

Zapiši kot logaritem enega samega izraza #8a

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izraz združimo v en logaritem.

Zapiši kot logaritem enega samega izraza #8b

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izraz združimo v en logaritem.

Zapiši kot logaritem enega samega izraza #8e

S pomočjo pravil za računanje z logaritmi izraz združimo v en logaritem.

Izračunaj z žepnim računalom #9e

Pomagamo si s prehodom na novo osnovo.

Izračunaj vrednost izraza #10

Pomagamo si s prehodom na novo osnovo.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...