040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.5 od 5.0 [ #6 ]
Vektorji
Računske operacije med vektorji in razmerja

Vektorje seštevamo po trikotniškem ali paralelogramskem pravilu. Odštevamo pa jih s pomočjo nasprotnega vektorja. Vektor množimo tudi s skalarjem (številom), ki lahko glede na velikost in predznak spreminja dolžino in usmerjenost vektorja

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 7,40 € z DDV

Koda izdelka: 02-02-01

Ob zakupu poglavja 'Računske operacije med vektorji in razmerja' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
30
primeri s postopki
74
video teorije
0
video primeri
20
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Video teorija v pripravi ...
Kvadrat in vektorji #4

Izrazi en vektor z drugima dvema vektorjema.

Romb in vektorji #7a

Z danima vektorjema izrazi željeni vektor.

Romb in vektorji #7c

Z danima vektorjema izrazi razliko vektorjev.

Odkleni dostop: 7,40 €

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Romb in vektorji #7d

Z danima vektorjema izrazi vsoto vektorjev.

Romb, razmerja in vektorji #8

Z danima vektorjema izrazi željeni vektor.

Trapez in vektorji #12

Z danima vektorjema izrazi željeni vektor.

Pravilni šestkotnik in vektorji #13a

Z danima vektorjema izrazi željeni vektor.

Pravilni šestkotnik in vektorji #13b

Z danima vektorjema izrazi željeni vektor.

Pravilni šestkotnik in vektorji #13c

Z danima vektorjema izrazi željeni vektor.

Kocka in vektorji #15a

Z danimi vektorji izrazi željeni vektor.

Kocka in vektorji #15b

Z danimi vektorji izrazi željeni vektor.

Tetraeder in vektorji #19

Z danimi vektorji izrazi željeni vektor.

Določi število m #21

Reši enačbo in izračunaj m.

Kolinearna vektorja #22

Določi števili m in n tako, da bosta vektorja kolinearna.

Linearno neodvisna vektorja #23a

Izračunaj števili x in y, da bo veljala dana enakost.

Linearno neodvisna vektorja #24

Dani vektor zapiši kot linearno kombinacijo drugih dveh vektorjev.

Linearno neodvisni vektorji #25a

Izračunaj števila m, n in k, da bo veljala dana enakost.

Enakokrak trikotnik in razmerja #27a

Izračunaj razmerje dolžin daljic AM:AD.

Kvadrat in razmerja #28a

V kolikšnem razmerju deli točka F diagonalo BD?

Pravokotnik in razmerja #28c

Dokaži, da se diagonali pravokotnika razpolavljata.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.