... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.5 od 5.0 [ #10 ]
Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Podobnost

Podobnost pri trikotnikih nam s svojimi lastnostmi pripelje do višinskega izreka, Evklidovega izreka in Pitagorovega izreka.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 6,90 € z DDV

Koda izdelka: 02-01-05

Ob zakupu podpoglavja 'Podobnost' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
44
primeri s postopki
69
video teorije
0
video primeri
21
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 84 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Pitagorov izrek #1a

Izračunaj dolžino hipotenuze.

Pitagorov izrek #1b

Izračunaj dolžino katete a.

Pitagorov izrek in pravokotnik #2

Izračunaj dolžino diagonale pravokotnika.

Odkleni dostop: 6,90 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Spuščanje zmaja #3

Pitagorov izrek ob spuščanju zmaja.

Prelomljeno drevo #4

Kako daleč od vznožja drevo udari ob tla?

Enakokrak trikotnik #5

Izračunaj dolžino višine na osnovnico.

Obseg in diagonala pravokotnika #7

Koliko merita stranici tega pravokotnika?

Pravokotna projekcija katet na hipotenuzo #8

Nalogo rešimo s pomočjo višinskega in Evklidovega izreka.

Razreši triktonik #10b

Nalogo rešimo s pomočjo višinskega, Evklidovega in Pitagorovega izreka.

Konstrukcija iracionalnega števila #18a

Dano število konstruiraj s pomočjo Evklidovega izreka.

Konstrukcija iracionalnega števila #18b

Dano število konstruiraj s pomočjo višinskega izreka.

Konstrukcija iracionalnega števila #18c

Dano število konstruiraj s pomočjo Pitagorovega izreka.

Konstrukcija iracionalnega števila #18f

Dano število konstruiraj s pomočjo Pitagorovega izreka.

Podobna trikotnika #22

Izračunaj dolžine stranic prvega trikotnika.

Podobna trikotnika #27

Izračunaj dolžini drugih dveh stranic podobnega trikotnika.

Podobna trikotnika in obseg #29

Izračunaj obseg podobnega trikotnika.

Podobna trikotnika in ploščina #33

Izračunaj ploščino podobnega trikotnika.

Podobna trikotnika in fotoaparat #34

Nalogo rešimo s pomočjo razmerij enakoležnih stranic podobnih trikotnikov.

Podobna trikotnika #36a

Nalogo rešimo s pomočjo razmerij enakoležnih stranic podobnih trikotnikov.

Trapez in podobna trikotnika #37

Trapezu podaljšamo kraka. Za koliko ju moramo podaljšati, da se sekata v točki T?

Poišči dva podobna trikotnika #39

Nalogo rešimo s pomočjo razmerij enakoležnih stranic podobnih trikotnikov.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...