... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.8 od 5.0 [ #18 ]
Kombinatorika
Kombinacije

Ko nas zanima samo število različnih kombinacij, elemente ne postavljamo v vrsto, temveč jih le izbiramo. To imenujemo kombinacije. V tem poglavju spoznamo pri računanju tudi binomski simbol.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,70 € z DDV

Koda izdelka: 04-02-03

Ob zakupu podpoglavja 'Kombinacije' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
18
primeri s postopki
47
video teorije
0
video primeri
22
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 68 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Izračunaj #1a

S pomočjo pravil računanja z binomskimi simboli izračunaj vsoto.

Izračunaj #1b

S pomočjo formule izračunaj vrednost binomskega simbola.

Izračunaj #1d

S pomočjo formule izračunaj vrednost binomskega simbola.

Odkleni dostop: 4,70 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Kombinacije brez ponavljanja #2

Izbiramo 5 izmed 9 košarkarjev za tekmo.

Kombinacije s ponavljanjem #4

Narediti moramo šopek devetih cvetlic, na razpolago pa imamo 3 različne vrste rož.

Razpis za delovno mesto #5a

Delodajalec bo izbral 3 dekleta ali 3 fante.

Razpis za delovno mesto #5b

Delodajalec bo izbral 1 deklea in 2 fanta.

Razpis za delovno mesto #5c

Delodajalec bo izbral vsaj enega fanta.

Sladoled #6

Izbiramo kepice sladoleda in preliv.

Karte #9a

Iz kompleta hkrati potegnemo 5 kart.

Karte #9b

Iz kompleta hkrati potegnemo 5 kart, izmed katerih so 4 srca.

Karte #9c

Iz kompleta hkrati potegnemo 5 kart, od katerih so vsa iste barve.

Karte #9d

Iz kompleta hkrati potegnemo 5 kart, od katerih je eden kralj, as, osmica, dama in petica.

Karte #9e

Iz kompleta hkrati potegnemo 5 kart, od katerih so srčev fant, karina štirica, pikov as, karin kralj in križev as.

Kroglice #10a

Izberemo 4 kroglice hkrati.

Kroglice #10b

Izberemo 4 kroglice hkrati tako, da je vsaj ena rdeča.

Kroglice #10c

Izberemo 4 kroglice hkrati in ne smejo biti vse iste barve.

Kroglice #10d

Izberemo 3 kroglice hkrati, katerih oznake so deljive s tri.

Reši enačbo #11a

Ob reševanju enačbe ponovimo formule za računanje s kombinacijami in variacijami.

Tričlanska delegacija #12c

V tričlanski delegaciji mora biti točno določen moški.

Šopek #16e

V šopku morata biti vsaj dve roži vsake barve.

Komisija #17c

Dva določena tehnika ne smeta biti skupaj v komisiji.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...