... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.7 od 5.0 [ #7 ]
Odvod
Odvod logoritemske in eksponentne funkcije

Odvod logoritemske in eksponentne funkcije so dodatna štiri pravila, ki povedo kako odvajati omenjene funkcije.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 8,40 € z DDV

Koda izdelka: 04-06-07

Ob zakupu podpoglavja 'Odvod logoritemske in eksponentne funkcije' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
28
primeri s postopki
84
video teorije
0
video primeri
23
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 77 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Odvod logaritemske funkcije #1a

Izračunaj odvod logaritemske funkcije.

Odvod #1d

Izračunaj odvod dane funkcije.

Odvod logaritemske funkcije #1e

Izračunaj odvod logaritemske funkcije.

Odkleni dostop: 8,40 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Odvod eksponentne funkcije #1f

Izračunaj odvod eksponentne funkcije.

Odvod eksponentne funkcije #1g

Izračunaj odvod eksponentne funkcije.

Odvod #1i

Izračunaj odvod dane funkcije.

Odvod produkta #2a

Izračunaj odvod dane funkcije.

Odvod kvocienta #2b

Izračunaj odvod dane funkcije.

Odvod sestavjenih funkcij #3a

... ki je enak svojemu indeksu.

Odvod sestavjenih funkcij #3b

Izračunaj odvod sestavljenih funkcij.

Odvod sestavjenih funkcij #3g

Izračunaj odvod sestavljenih funkcij.

Odvod sestavjenih funkcij #3i

Izračunaj odvod sestavljenih funkcij.

Odvod sestavjenih funkcij #3j

Izračunaj odvod sestavljenih funkcij.

Odvod sestavjenih funkcij #3l

Izračunaj odvod sestavljenih funkcij.

Odvod sestavjenih funkcij #3n

Izračunaj odvod sestavljenih funkcij.

Odvod funkcije v točki #6b

Izračunaj odvod funkcije v dani točki.

Odvod funkcije v točki #6c

Izračunaj odvod funkcije v dani točki.

Odvod kompozituma #6d

Izračunaj odvod kompozituma danih funkcij.

Enačba tangente #9a

Zapiši enačbo tangente v dani točki.

Tangenta in naklonski kot #12a

Ali ima krivlja tangento z danim naklonskim kotom?

Kot med grafom funkcije in abscisno osjo #13a

Izračunaj kot pod katerim se sekata graf funkcije in abscisna os.

Kot med krivuljama #16

Izračunaj kot med danima krivuljama.

Ekstrem funkcije #21a

Zapiši tisto funkcijo, ki ima ekstrem pri danem x.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...