... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.8 od 5.0 [ #11 ]
Realna števila
Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb

Pri intervalih spoznamo zaprte in odprte intervale, ter različne kombinacije, tudi s krajiščem v neskončnosti.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,60 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-04

Ob zakupu podpoglavja 'Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
15
primeri s postopki
56
video teorije
1
video primeri
15
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 57 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
V obliki intervala zapiši množice #2

Ob intervalih ponovimo še definicijo preseka in unije množic.

Interval in številska premica #3

Dane intervale bomo risalina številski premici in zapisali njihovo unijo, presek, komplement,...

Interval #6

Katero izmed števil leži na danem intervalu?

Odkleni dostop: 5,60 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Linearna neenačba #7a

Določi x tako, da bo vrednost izraza najmanj 90.

Linearna neenačba #7e

Določi x tako, da bo dan izraz nenegativen.

Reši neenačbo #8a

Pri reševanju neenačb se pri deljenju in množenju z negativnim številom neenakost obrne.

Reši neenačbo #8g

Pri reševanju neenačb se pri deljenju in množenju z negativnim številom neenakost obrne.

Reši neenačbo #9a

Pri reševanju neenačb se pri deljenju in množenju z negativnim številom neenakost obrne.

Reši neenačbo #9f

Pri reševanju neenačb se pri deljenju in množenju z negativnim številom neenakost obrne.

Reši sistem neenačb #10a

Pri reševanju sistema dveh neenačb rešimo vsako enačbo posebaj, nato pa naredimo presek obeh rešitev neenačb.

Reši sistem neenačb #10f

Pri reševanju sistema dveh neenačb rešimo vsako enačbo posebaj, nato pa naredimo presek obeh rešitev neenačb.

Reši sistem neenačb #11a

Pri reševanju sistema dveh neenačb rešimo vsako enačbo posebaj, nato pa naredimo presek obeh rešitev neenačb.

Dani sta množici #12

Z intervali zapišemo presek in unijo danih množic.

Obravnavaj neenačbo #14a

Pri obravnavi neenačb moramo biti pozorni, da neenačbe ne delimo z 0. Kaj se zgodi, ko neenačbo delimo z negativnim številom?

Obravnavaj neenačbo #14d

Pri obravnavi neenačb moramo biti pozorni, da neenačbe ne delimo z 0. Kaj se zgodi, ko neenačbo delimo z negativnim številom?

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...