040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.1 od 5.0 [ #7 ]
Realna števila
Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb

Pri intervalih spoznamo zaprte in odprte intervale, ter različne kombinacije, tudi s krajiščem v neskončnosti.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 5,60 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-04

Ob zakupu poglavja 'Interval in linearne neenačbe ter obravnava neenačb' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
15
primeri s postopki
56
video teorije
1
video primeri
15
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Na voljo ena video teorija ...
V obliki intervala zapiši množice #2

Ob intervalih ponovimo še definicijo preseka in unije množic.

Interval in številska premica #3

Dane intervale bomo risalina številski premici in zapisali njihovo unijo, presek, komplement,...

Interval #6

Katero izmed števil leži na danem intervalu?

Odkleni dostop: 5,60 €

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Linearna neenačba #7a

Določi x tako, da bo vrednost izraza najmanj 90.

Linearna neenačba #7e

Določi x tako, da bo dan izraz nenegativen.

Reši neenačbo #8a

Pri reševanju neenačb se pri deljenju in množenju z negativnim številom neenakost obrne.

Reši neenačbo #8g

Pri reševanju neenačb se pri deljenju in množenju z negativnim številom neenakost obrne.

Reši neenačbo #9a

Pri reševanju neenačb se pri deljenju in množenju z negativnim številom neenakost obrne.

Reši neenačbo #9f

Pri reševanju neenačb se pri deljenju in množenju z negativnim številom neenakost obrne.

Reši sistem neenačb #10a

Pri reševanju sistema dveh neenačb rešimo vsako enačbo posebaj, nato pa naredimo presek obeh rešitev neenačb.

Reši sistem neenačb #10f

Pri reševanju sistema dveh neenačb rešimo vsako enačbo posebaj, nato pa naredimo presek obeh rešitev neenačb.

Reši sistem neenačb #11a

Pri reševanju sistema dveh neenačb rešimo vsako enačbo posebaj, nato pa naredimo presek obeh rešitev neenačb.

Dani sta množici #12

Z intervali zapišemo presek in unijo danih množic.

Obravnavaj neenačbo #14a

Pri obravnavi neenačb moramo biti pozorni, da neenačbe ne delimo z 0. Kaj se zgodi, ko neenačbo delimo z negativnim številom?

Obravnavaj neenačbo #14d

Pri obravnavi neenačb moramo biti pozorni, da neenačbe ne delimo z 0. Kaj se zgodi, ko neenačbo delimo z negativnim številom?

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.