... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.5 od 5.0 [ #8 ]
Video teorija v pripravi ...
Zapiši kot produkt #1a

Razliko sinusov s pomočjo faktorizacije zapišemo kot produkt.

Zapiši kot produkt #1b

Vsoto sinusov s pomočjo faktorizacije zapišemo kot produkt.

Zapiši kot produkt #1c

Vsoto kosinusov s pomočjo faktorizacije zapišemo kot produkt.

Zapiši kot produkt #1d

Razliko kosinusov s pomočjo faktorizacije zapišemo kot produkt.

Zapiši kot produkt #1f

Vsoto sinusov s pomočjo faktorizacije zapišemo kot produkt.

Zapiši kot produkt #1g

Vsoto kosinusov s pomočjo faktorizacije zapišemo kot produkt.

Zapiši kot produkt #2a

Razliko sinusa in kosinusa zapiši kot produkt.

Zapiši kot produkt #3a

S pomočjo znanja vrednosti kotnih funkcij ostrih kotov izraz zapiši kot produkt.

Zapiši kot produkt #3c

S pomočjo formule za razliko kvadratov in znanja vrednosti kotnih funkcij ostrih kotov izraz zapiši kot produkt.

Okrajšaj ulomek #4a

Izraza v števcu in ulomku s pomočjo faktorizacije zapišemo kot produkt in ulomek okrajšamo.

Zapiši kot produkt #5a

Izraz zapiši kot produkt in ga poenostavi.

Zapiši kot produkt #5b

Izraz zapiši kot produkt in ga poenostavi.

Pokaži, da velja #10b

S pomočjo faktorizacije pokaži, da velja enakost.

Izračunaj brez kalkulatorja #12a

V tem primeru spoznamo tudi formulo za defaktorizacijo.

Faktorizacija in defaktorizacija
Dodatne video razlage nalog

Poenostavi

Poenostavi dano funkcijo.

Ničle funkcije

Izračunaj ničle dane funkcije.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...