... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.2 od 5.0 [ #17 ]
Nedoločeni in določeni integral
Nedoločeni integral

Spoznali bomo tabelo osnovnih integralov ter odvajanjse s pomočjo nove spremenljivke. Za tiste z več znanja se bomo lotili še odvajanja pp pravilu Per partes - po delih.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 7,40 € z DDV

Koda izdelka: 04-07-01

Ob zakupu podpoglavja 'Nedoločeni integral' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
11
primeri s postopki
74
video teorije
0
video primeri
50
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 156 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Nedoločen integral #1a

Izračunaj integral od števila.

Nedoločen integral #1b

Izračunaj integral od x.

Nedoločen integral #1c

Izračunaj dani integral.

Odkleni dostop: 7,40 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Nedoločen integral #1d

Ko računamo integral od števila, pomnoženega zs funkcijo, lahko konstanto premaknemo pred integral.

Nedoločen integral #1e

Integral vsote ali razlike je enak vsoti ali razliki integralov.

Nedoločen integral #1g

Pozorni moramo biti, ko integriramo x na minus ena.

Nedoločen integral #1h

V danem integralu najprej poenostavimo ulomek.

Nedoločen integral #2a

Koren zapišemo kot potenco z racionalnim eksponentom.

Nedoločen integral #2b

Najprej izraz poenostavimo, šele nato integriramo.

Nedoločen integral #2c

Najprej izraz poenostavimo, šele nato integriramo.

Nedoločen integral #2e

Najprej izraz poenostavimo, šele nato integriramo.

Nedoločen integral #2f

Najprej izraz poenostavimo, šele nato integriramo.

Nedoločen integral #2g

Najprej izraz poenostavimo, šele nato integriramo.

Izračunaj #3a

Če poznamo pravila, po katerih integrairamo, naloga ni težka.

Izračunaj #3b

Če poznamo pravila, po katerih integrairamo, naloga ni težka.

Izračunaj #3c

Če poznamo pravila, po katerih integrairamo, naloga ni težka.

Izračunaj #3d

Če poznamo pravila, po katerih integrairamo, naloga ni težka.

Izračunaj #3e

Če poznamo pravila, po katerih integrairamo, naloga ni težka.

Izračunaj #3f

Če poznamo kosinus dvojnega kota in pravila, po katerih integrairamo, naloga ni težka.

Izračunaj #3g

Najprej izraz poenostavimo, da pridemo do osnovnih integralov, šele nato integriramo.

Izračunaj #3h

Najprej izraz poenostavimo, da pridemo do osnovnih integralov, šele nato integriramo.

Izračunaj #3k

Izraz sznotraj integrala najprej poenostavimo, nato pa lahko integriramo.

Izračunaj #3l

Če poznamo pravila, po katerih integrairamo, naloga ni težka.

Izračunaj #3m

Izraz sznotraj integrala najprej poenostavimo v obliko, ki jo želimo, nato pa lahko integriramo.

Izračunaj #3n

Izraz sznotraj integrala najprej poenostavimo v obliko, ki jo želimo, nato pa lahko integriramo.

Funkcija in njen odvod #4

Zapiši predpis iskane funkcije, če veš, da poteka skozi dano točko.

Družina funkcij #5

Iz dane družine funkcij izberi tisto, ki ima za x=0 vrednost 1.

Integriraj #6a

Integriraj tako, da najprej razdeliš ulomek.

Uvedba nove spremenljivke #7a

Integriraj s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Uvedba nove spremenljivke #7b

Integriraj s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Uvedba nove spremenljivke #7d

Integriraj s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Uvedba nove spremenljivke #7e

Integriraj s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Uvedba nove spremenljivke #7f

Integriraj s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Uvedba nove spremenljivke #7i

Integriraj s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Uvedba nove spremenljivke #7k

Integriraj s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Uvedba nove spremenljivke #7l

Integriraj s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Uvedba nove spremenljivke #7m

Integriraj s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Uvedba nove spremenljivke #7o

Integriraj s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Uvedba nove spremenljivke #8a

Integriraj s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Uvedba nove spremenljivke #8c

Integriraj s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Uvedba nove spremenljivke #8d

Integriraj s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Uvedba nove spremenljivke #8f

Integriraj s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Uvedba nove spremenljivke #8g

Integriraj s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Uvedba nove spremenljivke #8h

Integriraj s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Uvedba nove spremenljivke #8i

Integriraj s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Uvedba nove spremenljivke #8k

Integriraj s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Uvedba nove spremenljivke #8n

Integriraj s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Integriraj #9a

Integriraj s pomočjo uvedbe nove spremenljivke.

Integriranje po delih (per partes) #10a

Integriraj po delih.

Nedoločeni integral
Dodatne video razlage nalog

Uvedba nove spremenljivke

V tem primeru bomo za rešitev naloge novo spremenljivko uvedli dvakrat.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...