... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.7 od 5.0 [ #84 ]
Metrična geometrija v ravnini
Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma

Računanje ploščine pravokotnika je osnova za računanje ploščin trikotnika, drugih štirikotnikov in na splošno večkotnikov. V tem poglavju ponovimo računanje s kvadratom, pravokotnikom, rombom in paralelogramom.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 6,20 € z DDV

Koda izdelka: 03-05-01

Ob zakupu podpoglavja 'Ploščina in obseg pravokotnika ter paralelograma' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
37
primeri s postopki
62
video teorije
5
video primeri
26
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 101 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo pet video teorij ...
Obseg, ploščina in diagonala kvadrata #3

Izračunaj obseg, ploščino in diagonalo kvadrata, če imamo podano dolžino stranice kvadrata.

Ploščina kvadrata #4

Izračunaj ploščino kvadrata, če imamo podan njegov obseg.

Diagonala kvadrata #5

Izračunaj obseg in ploščino kvadrata, če imamo podano dolžino diagonale.

Odkleni dostop: 6,20 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Stranica, obseg in diagonala kvadrata #6

Izračunaj stranico, obseg in diagonalo kvadrata, če imaš podano ploščino.

Dva kvadrata #8

Izračunaj stranici obeh kvadratov in zapiši razmerje njunih ploščin.

Kvadrat in procenti #9a

Izračunaj obseg povečanega kvadrata.

Obseg in ploščina pravokotnika #11a

Izračunaj obseg in ploščino pravokotnika.

Diagonala pravokotnika #11b

Določi dolžino diagonale pravokotnika.

Površina vrta #12

Vrt je v obliki pravokotnika. S pomočjo danih podatkov izračunaj površino vrta.

Pravokotnik #13

Koliko merita stranici pravokotnika?

Obseg pravokotnika #14a

Iz danih podatkov izračunaj obseg pravokotnika.

Razmerja dolžin stranic pravokotnika #16

Izračunaj obseg pravokotnika.

Pravokotnik in procenti #17

Za koliko se poveča ploščina pravokotnika?

Pravokotnik in ulomki #18

Zapiši razmerje ploščin.

Pravokotnik in kotne funkcije #20

Izračunaj ploščino pravokotnika.

Ploščina romba #21a

Izračunaj ploščino romba.

Notranji koti romba #21b

Izračunaj notranje kote romba.

Ploščina romba #22a

Izračunaj ploščino romba.

Diagonala romba #22b

Izračunaj dolžino diagonale e s pomočjo kosinusnega izreka.

Obseg in ploščina romba #23

Izračunaj obseg in ploščino romba.

Romb in diagonali #24

Izračunaj obseg in ploščino romba.

Romb, kotne funkcije in kosinusni izrek #26

Izračunaj ploščino romba.

Ploščina paralelograma #29a

Izračunaj ploščino paralelograma.

Ploščina paralelograma #30a

Ploščino paralelograma izračunamo s pomočjo kosinusnega izreka.

Obseg in ploščina paralelograma #31

S pomočjo znanja o notranjih kotih izračunamo željene količine.

Paralelogram in kvadrat #32

Izračunaj dolžino stranice kvadrata.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...