... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.2 od 5.0 [ #13 ]
Metrična geometrija v prostoru
Piramida

Piramida je polieder, katerega osnovna ploskev je n-kotnik in n trikotniki. Piramida je pokončna ali poševna. Lahko je pravilna, enakoroba, ...

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,40 € z DDV

Koda izdelka: 03-06-02

Ob zakupu podpoglavja 'Piramida' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
27
primeri s postopki
54
video teorije
1
video primeri
10
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 64 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
Pravilna štiristrana piramida #1

Koliko kartona bi potrebovali za izdelavo piramide?

Pravilna štiristrana piramida in prostornina #2

Izračunaj površino piramide.

Pravilna štiristrana piramida in stranski rob s #3

Izračunaj stranski rob s in prostornino piramide

Odkleni dostop: 5,40 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Pravilna štiristrana piramida in njena višina #4

Za izračun višine piramide in višine stranske ploskve bomo trikrat uporabili Pitagorov izrek.

Pravilna enakoroba štiristrana piramida #5

Izračunaj višino piramide.

Naklonski kot stranskega roba glede na osnovno ploskev #13

Pri računanju kota moramo poiskati pravokotni trikotnik, nato pa s pomočjo kotnih funkcij izračunamo iskani kot.

Štiristrana piramida #14

Izračunaj kot med stransko višino in osnovno ploskvijo.

Pravilna štiristrana piramida #15a

Izračunaj dolžino osnovnega roba piramide.

Tristrana piramida #16

Izračunati moramo ploščino osnovne ploskve in višino piramide. Pri ploščini osnovne ploskve ponovimo Heronov obrazec.

Pravilna tristrana piramida #20b

Izračunaj prostornino piramide.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...