... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.7 od 5.0 [ #66 ]
Realna števila
Absolutna vrednost

Absolutna vrednost realnega števila a je oddaljenost tega števila do izhodišča. Absolutna vrednost je vedno nenegativno število.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,50 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-05

Ob zakupu podpoglavja 'Absolutna vrednost' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
20
primeri s postopki
55
video teorije
1
video primeri
28
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 103 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
Izračunaj #1a

Na primeru ponovimo računanje absolutne vrednosti s pozitvnimi in negativnimi števili.

Izračunaj #1e

Na primeru se naučimo odpravljati več absolutnih vrednosti, ki so druga znotraj druge.

Izračunaj #2a

Ko imamo znotraj absolutne vrednosti izraz, ki ga ne moremo poračunati, premislimo ali je vrednost izraza negativna ali pozitivna.

Odkleni dostop: 5,50 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Izračunaj #2g

Ko imamo znotraj absolutne vrednosti izraz, ki ga ne moremo poračunati, premislimo ali je vrednost izraza negativna ali pozitivna.

Izračunaj #2i

Pri poenostavljanju računskega izraza ponovimo potence z negativnimi eksponenti in korene.

Izračunaj #3a

Ko imamo znotraj absolutne vrednosti izraz, ki ga ne moremo poračunati, premislimo ali je vrednost izraza negativna ali pozitivna.

Izračunaj vrednost izraza za x=-5 #4d

S pomočjo znanja o absolutni vrednosti poenostavimo izraz.

Poenostavi izraz, če je... #5a

S pomočjo definicije absolutne vrednosti poenostavimo izraz.

Poenostavi izraz, če je... #5b

S pomočjo definicije absolutne vrednosti poenostavimo izraz.

Izraz zapiši brez absolutne vrednosti #7a

S pomočjo definicije absolutne vrednosti poenostavimo izraz.

Izraz zapiši brez absolutne vrednosti #7b

S pomočjo definicije absolutne vrednosti poenostavimo izraz.

Izraz zapiši brez absolutne vrednosti #9a

S pomočjo definicije absolutne vrednosti poenostavimo izraz.

Izraz zapiši brez absolutne vrednosti #11a

S pomočjo definicije absolutne vrednosti poenostavimo izraz.

Reši preprosto enačbo #12a

Dano enačbo bomo rešili grafično.

Reši enačbo #12b

Dano enačbo bomo rešili grafično.

Reši enačbo #12c

Dano enačbo bomo rešili grafično.

Reši enačbo #12d

Dano enačbo bomo rešili grafično.

Reši enačbo #12e

Dano enačbo bomo rešili grafično.

Reši enačbo #13b

Dano enačbo bomo rešili s pomočjo definicije absolutne vrednosti, torej računsko.

Reši enačbo #15b

Dano enačbo bomo rešili s pomočjo definicije absolutne vrednosti, torej računsko.

Reši enačbo #15g

Dano enačbo bomo rešili s pomočjo definicije absolutne vrednosti, torej računsko.

Reši enačbo z absolutno vrednostjo znotraj absolutne vrednosti #15l

Dano enačbo bomo rešili s pomočjo definicije absolutne vrednosti, torej računsko.

Reši neenačbo #16a

Dano neenačbo bomo rešili grafično.

Reši neenačbo #16e

Dano neenačbo bomo rešili grafično.

Reši neenačbo #16f

Dano neenačbo bomo rešili grafično.

Reši neenačbo #17a

Dano neenačbo bomo rešili s pomočjo definicije absolutne vrednosti, torej računsko.

Reši neenačbo #17b

Dano neenačbo bomo rešili s pomočjo definicije absolutne vrednosti, torej računsko.

Dani sta množici #19

S pomočjo absolutne vrednosti bomo zapisali množice, ki nas zanimajo.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...