... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.0 od 5.0 [ #18 ]
Realna števila
Procentni račun

Pri procentnem računu spoznamo pojem osnove ter deleža. Celo poglavje pa zajema vsakdan našega življenja.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,80 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-08

Ob zakupu podpoglavja 'Procentni račun' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
37
primeri s postopki
48
video teorije
0
video primeri
19
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 54 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Procenti #1

Jan je februarja zaslužil 15 % več kot januarja. Koliko je zaslužil v obeh mesecih skupaj?.

Izrazi z odstotki #2a

Dijaki so pisali šolsko nalogo. Mojčin uspeh v točkah izrazi z odstotki.

Koliko točk? #2b

Janezu je uspelo zbrati 35 odstotkov točk. Koliko točk je zbral?

Odkleni dostop: 4,80 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Koliko točk? #2c

Maji sta zmanjkali dve točki do odlične ocene. Koliko točk je zbrala?

Poišči število #3

Katero število je za 63 večje od svojih 30 %?

Koliko je vseh ljudi na sestanku? #4

Koliko ljudi se je udeležilo sestanka, če je bilo žensk 72 %, moških pa 14?

Določi ulomek #5

Osnovni ulomek spremenimo tako, da 35 % in 40 % povečamo števec in imenovalec. Zapiši osnovni ulomek.

10 % podražitev #6

Koliko je stala roža pred podražitvijo in po podražitvi?

5 % podražitev #7

Koliko je stal plašč pred podražitvijo?

Dvakratna podražitev #8

Ali se rolarji podražijo za isto vsoto, če jih podražimo enkrat za 10 % ali dvakrat za 5 %?

Podražitev in popust #9a

Kolikšna je cena izdelka ob takojšnjem plačilu?

Podražitev in popust #9b

Za koliko procentov je končna cena višja od začetne cene?

Trije prijatelji #11a

Koliko plača vsak?

Kvadratu podaljšamo stranice za 10 % #15a

Kolikšen je obseg povečanega kvadrata?

Pravokotniku podaljšamo stranici #17

Za koliko se poveča ploščina pravokotnika?

Sok s 60 % sadnega deleža #18

Koliko vode je potrebno priliti, da bo sok vseboval 40 % sadnega deleža?

Podražitev in popust #22

Za koliko odstotkov se končna cena razlikuje od začetne cene?

Desetkratno znižanje #25

Koliko je stal izdelek po vseh popustih?

Izračunaj števili x in y #27

Število povečamo, število y pa zmanjšamo za 6 %.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...