... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.9 od 5.0 [ #27 ]
Trigonometrija
Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens

Krivuljo funkcije sinus imenujemo sinusoida. Funkcija kosinus pa je premaknjena sinusoida za devetdeset stopinj. Vse štiri funkcije so periodične.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 9,20 € z DDV

Koda izdelka: 03-04-02

Ob zakupu podpoglavja 'Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
24
primeri s postopki
92
video teorije
1
video primeri
62
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 251 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
Zrcaljenje funkcije sinus #1a

Na primeru si bomo ogledali zrcaljenje funkcije sinus čez x os.

Premiki funkcije sinus #1b

Na primeru si bomo ogledali premik funkcije sinus v x in y smeri.

Raztegi funkcije sinus #1c

Na primeru si bomo ogledali razteg funkcije sinus v x in y smeri.

Odkleni dostop: 9,20 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Zrcaljenje funkcije kosinus #2a

Na primeru si bomo ogledali zrcaljenje funkcije kosinus čez x os.

Raztegi funkcije kosinus #2c

Na primeru si bomo ogledali razteg funkcije kosinus v x in y smeri.

Definicijsko območje in zaloga vrednosti #3a

Nariši graf funkcije f(x) in zapiši Df in Zf.

Definicijsko območje in zaloga vrednosti #3f

Nariši graf funkcije f(x) in zapiši Df in Zf.

Definicijsko območje in zaloga vrednosti #3g

Nariši graf funkcije f(x) in zapiši Df in Zf.

Definicijsko območje in zaloga vrednosti #3i

Nariši graf funkcije f(x) in zapiši Df in Zf.

Definicijsko območje in zaloga vrednosti #3l

Nariši graf funkcije f(x) in zapiši Df in Zf.

Najmanjša in največja vrednost funkcije #6a

Grafično ali z razmislekom zapiši najmanjšo in največjo vrednost funkcije.

Najmanjša in največja vrednost funkcije #6c

Grafično ali z razmislekom zapiši najmanjšo in največjo vrednost funkcije.

Najmanjša in največja vrednost funkcije #6d

Grafično ali z razmislekom zapiši najmanjšo in največjo vrednost funkcije.

Najmanjša in največja vrednost funkcije #6g

Grafično ali z razmislekom zapiši najmanjšo in največjo vrednost funkcije.

Kdaj je funkcija padajoča? #7

Narišimo graf funkcije f(x) in zapišimo pri katerem x je funkcija padajoča.

Ničle in začetna vrednost #8a

Izračunaj ničle in začetno vrednost dane funkcije f(x).

Definicijsko območje in zaloga vrednosti #8b

S premislekom določimo definicijsko območje in zaloga vrednosti funkcije f(x).

Vrednost funkcije #8b

Izračunaj vrednost funkcije f(x) pri danem x-u.

Ničle funkcije #9b

Izrčunaj ničle funkcije f(x).

Presečišče #9d

Izračunaj presečišče grafa funkcije f(x) in premice y=2.

Osnovna periode funkcije #13d

Zapiši osnovno periodo funkcije.

Graf funkcije #16a

Nariši graf funkcije f(x).

Sodost/lihost funkcije #19a

Ali je dana funkcija soda ali liha?

Zrcaljenje funkcije tangens #20a

Na primeru si bomo ogledali zrcaljenje funkcije sinus čez x os.

Vrednost funkcije #21a

Izračunaj vrednost funkcije f(x) pri danem x-u.

Ničle in poli funkcije #21c

Izračunaj ničle in pole dane funkcije.

Grafi funkcij sinus, kosinus, tangens in kotangens
Dodatne video razlage nalog

Poenostavi

Pri poenostavljanju izraza ponovimo osnovno periodo in dvojne kote.

Sodost in lihost

Ali je funkcija soda ali liha?

Poenostavi

Pri poenostavljanju izraza ponovimo osnovno periodo in sodost/lihost funkcije.

Zapiši kot enočlenik

Dani izraz poenostavi in zapiši kot enočlenik.

Zapiši kot enočlenik

Dani izraz poenostavi in zapiši kot enočlenik.

Zapiši kot enočlenik

Dani izraz poenostavi in zapiši kot enočlenik.

Ničle funkcije

Določi ničle funkcije.

Definicijsko območje

Določi definicijsko območje funkcije.

Sodost in lihost funkcije

Ali je funkcija soda ali liha?

Ničle in začetna vrednost

Izračunaj ničle in začetno vrednost funkcije.

Definicijsko območje

Določi definicijsko območje funkcije.

Vrednost funkcije v točki

Izračunaj vrednost funkcije v dani točki.

Vrednost funkcije

Izračunaj vrednost funkcije, če veš, da je tanx=3.

Ničle funkcije

Izračunaj ničle funkcije.

Sodost in lihost funkcije

Ali je funkcija soda ali liha?

Vrednost funkcije v točki

Izračunaj vrednost funkcije v dani točki.

Izračunaj

Pri računanju si pomagamo s formulo za polovične kote

Dokaži

Pokaži, da velja enakost.

Dokaži

Pokaži, da velja enakost.

Definicijsko območje

Določi definicijsko območje funkcije.

Poenostavi izraz

Poenostavi dani izraz, če veš ...

Df, Zf in osnovna perioda

Za dano funkcijo zapiši Df, Zf in osnovno periodo.

Ničle funkcije

Izračunaj ničle dane funkcije.

Vrednost funkcije v točki

Izračunaj vrednost funkcije v dani točki.

Ekstremi funkcije

Izračunaj abscise ekstremov.

Graf funkcije

Nariši graf funkcije.

Ničle funkcije

Izračunaj ničle funkcije kotangens.

Poli funkcije

Izračunaj pole funkcije kotangens.

Ničle funkcije

Izrčunaj ničle funkcije f(x).

Neenačba

Reši neenačbo.

Zapiši kot enočlenik

Poenostavi dani izraz.

Zapiši kot enočlenik

Poenostavi dani izraz.

Zapiši kot enočlenik

Poenostavi dani izraz.

Kdaj funkcija ni definirana?

Za kakšne x funkcija ni definirana?

Kdaj funkcija ni definirana?

Za kakšne x funkcija ni definirana?

Definicijsko območje funkcije

Določi definicijsko območje funkcije.

Petra A.11.07.2020 23:55:03

Zanima me ali se risanja sinusa in kosinusa vedno lotimo po korakih? V šoli smo nekajkrat naredili drugače in ne razumem zakaj.

Ekipa instruiraj me11.07.2020 00:12:16

Risanja grafov kotnih funkcij se lahko lotimo na dva načina. Prvi je, kot si omenila - po korakih (najprej raztegi in zrcaljenja, nato premiki). Drug način, ki ste ga delali v šoli pa je s pomočjo računanja ničel, minimumov in maksimumov funkcije. S tem izračunamo posamezne točke, ki jih vrišemo v koordinatni sistem. Pri računanju rešujemo trigonometrične enačbe. Na ta način je lahko zahtevnejše funkcije bolj natančno narišemo. Načeloma je vseeno na kakšen način se lotiš risanja, če sam postopek ni izrecno zapisan.