... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.0 od 5.0 [ #22 ]
Kompleksna števila
Polarni zapis kompleksnega števila

Kompleksno število lahko zapišemo tudi v polarni obliki. S pomočjo tega zapisa kompleksna števila med seboj hitreje množimo in potenciramo.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 3,90 € z DDV

Koda izdelka: 02-06-03

Ob zakupu podpoglavja 'Polarni zapis kompleksnega števila' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
10
primeri s postopki
39
video teorije
0
video primeri
12
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 61 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Risanje kompleksnega števila #1a

Nariši kompleksno število, podano v polarni obliki.

Risanje kompleksnega števila #1c

Nariši kompleksno število, podano v polarni obliki.

Risanje kompleksnega števila #1e

Nariši kompleksno število, podano v polarni obliki.

Odkleni dostop: 3,90 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Zapiši kompleksno število v polarni obliki #2a

Zapiši kompleksno število v polarni obliki in ga nariši.

Zapiši kompleksno število v polarni obliki #2b

Zapiši kompleksno število v polarni obliki in ga nariši.

Zapiši kompleksno število v polarni obliki #2c

Zapiši kompleksno število v polarni obliki in ga nariši.

Zmnoži #3a

Zmnoži kompleksni števili, zapisani v polarni obliki.

Potenciranje kompleksnih števil #4a

Zapiši kvadrat danega kompleksnega števila.

Reši enačbo #7a

Za katera kompleksna števila je kvadrat kompleksnega števila enak 1?

Reši enačbo #8a

Za katera kompleksna števila je kvadrat kompleksnega števila enak i?

Potenciraj kompleksno število #9a

Zapiši realni in imaginarni del dane potence kompleksnega števila.

Reši enačbo #9b

Reši dano enačbo.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...