... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.3 od 5.0 [ #32 ]
Funkcija
Transformacije funkcij

Grafe funkcij lahko zrcalimo čez x ali y os, lahko jih raztegujemo v x ali y smeri, lahko pa jih tudi premikamo v omenjenih smereh. Razumevanje osnovnih transformacij pomaga pri reševanju nalog različnih funkcij v nadaljnih poglavjih.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,50 € z DDV

Koda izdelka: 02-04-02

Ob zakupu podpoglavja 'Transformacije funkcij' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
15
primeri s postopki
45
video teorije
0
video primeri
9
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 47 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Zrcajenje na grafu funkcije #1

V danem primeru bomo spoznali kako zrcaljenje čez abscisno os, ordinatno os in koordinatno izhodišče poteka grafično.

Zrcaljenje v zapisu funkcije #2

V danem primeru bomo spoznali zapis zrcaljenja čez abscisno os, ordinatno os in koordinatno izhodišče.

Premik grafa funkcije v y smeri #3

V danem primeru bomo spoznali kako premik v y smeri (navzdol, navzgor) poteka grafično.

Odkleni dostop: 4,50 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Premik grafa funkcije v x smeri #4

V danem primeru bomo spoznali kako premik v x smeri (desno, levo) poteka grafično.

Razteg v y smeri #5

V danem primeru bomo spoznali kako razteg v y smeri poteka grafično.

Razteg v x smeri #6

V danem primeru bomo spoznali kako razteg v x smeri poteka grafično.

Premik v zapisu funkcije #7

V danem primeru bomo spoznali zapis premika v x in y smeri.

Zrcaljenje in premik v x in y smeri grafa funkcije #8

Narisani graf bomo zrcalili in premikali v x in y smeri.

Premiki in raztegi na grafu funkcije #9

Ko funkcijo raztegnemo in premikamo, se moramo zavedati, da ima razteg prednost pred premikom..

Jan15.07.2020 00:12:28

Res supeeeeer razlaga! Končno štekam.