... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
5.0 od 5.0 [ #281 ]
Vektorji
Kosinusni izrek

V poljubnem trikotniku, kjer imamo podane vse tri stranice, lahko notranje kote trikotnika računamo po kosinusnemu izreku. Omenjeni izrek pomaga tudi pri izračunu stranice trikotnika, če imamo podani preostali stranici in vmesni kot.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,00 € z DDV

Koda izdelka: 02-02-04

Ob zakupu podpoglavja 'Kosinusni izrek' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
24
primeri s postopki
40
video teorije
1
video primeri
10
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 65 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo ena video teorija ...
Računanje notranjega kota #1d

S kosinusnim izrekom izračunamo najvećji notranji kot trikotnika, ki leži nasproti najdaljše stranice.

Računanje težiščnice trikotnika #2b

Ker težiščnica stranico le razpolavlja, dobimo manjši poljubni trikotnik, kjer lahko s pomočjo kosinusnega izreka izračunamo dolžino težiščnice.

Podana so le razmerja stranic trikotnika #3

Kljub temu, da imamo za podatke le razmerja stranic trikotnika lahko s kosinusnim izrekom izračunamo kot, ki ga iščemo.

Odkleni dostop: 4,00 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Paralelogram in notranji koti #6

V paralelogramu s podatki stranic a in b ter diagonale e dobimo poljubni triktonik, kjer s kosinusnim izrekom izračunamo kot beta danega paralelograma.

Poljubni trikotnik #14

V trikotniku nam uporaba kosinusnega izreka pride zelo prav, še posebaj če imamo podani dve stranici in kot vmes.

Paralelogram in diagonala #15

V dani naogi utrdimo kosinusni izrek, hkrati pa ponovimo kotne funkcije.

Poljubni trapez in notranji koti #16

Z risanjem vzporednic krakom trapeza, dobimo poljubni trikotnik, kjer s pomočjo kosinusnega izreka izračunamo notranje kote.

Enakokraki trapez #19

V dani nalogi bomo v enakokrakem trapezu potrebovali le kotne funkcije in Pitagorov izrek.

Poljubni trapez #20

Kotne funkcije in kosinusni izrek nam bosta pomagala do iskanih podatkov.

Kocka #22

Kosinusni izrek si bomo ogledali na primeru prostorske geometrije, pri računanju s kocko.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...