... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.5 od 5.0 [ #44 ]
Eksponentna in logaritemska funkcija
Logaritemska funkcija

Logaritemska funkcija je inverzna eksponentni funkciji. Njen graf dobimo tako, da eksponentno funkcijo prezrcalimo čez simetralo lihih kvadrantov.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 3,30 € z DDV

Koda izdelka: 02-07-03

Ob zakupu podpoglavja 'Logaritemska funkcija' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
9
primeri s postopki
33
video teorije
2
video primeri
13
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 73 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo dve video teoriji ...
Logaritemska funkcija in točka #1

Poišči logaritemsko funkcijo, katere graf poteka skozi dano točko.

Zrcaljenja grafov logaritemske funkcije #2b

V isti koordinatni sistem nariši grafe danih funkcij.

Premiki grafov logaritemske funkcije #2c

V isti koordinatni sistem nariši grafe danih funkcij.

Odkleni dostop: 3,30 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Raztegi grafov logaritemske funkcije #2d

V isti koordinatni sistem nariši grafe danih funkcij.

Lastnosti in graf logaritemske funkcije #5b

S pomočjo znznja o zrcaljenjih, raztegih, premikih bomo narisali graf logaritemske funkcije z osnovo 10 in razbrali lastnosti.

Lastnosti in graf logaritemske funkcije #5c

S pomočjo znznja o zrcaljenjih, raztegih, premikih bomo narisali graf logaritemske funkcije z osnovo 1/2 in razbrali lastnosti.

Lastnosti in graf logaritemske funkcije #5e

S pomočjo znznja o zrcaljenjih, raztegih, premikih bomo narisali graf logaritemske funkcije z osnovo 1/5 in razbrali lastnosti.

Lastnosti in graf logaritemske funkcije #5f

S pomočjo znznja o zrcaljenjih, raztegih, premikih bomo narisali graf logaritemske funkcije z osnovo e in razbrali lastnosti.

Lastnosti in graf logaritemske funkcije #5h

S pomočjo znznja o zrcaljenjih, raztegih, premikih bomo narisali graf logaritemske funkcije z osnovo 4 in razbrali lastnosti.

Inverzna funkcija #6f

Zapiši inverzno funkcijo dani logaritemski funkciji.

Logaritemska funkcija in ordinatna os #8a

Določi osnovo logaritemske funkcije tako, da njen graf seka ordinatno os pri 1.

Logaritemska funkcija in ničla #9a

Izračunaj ničle logaritemske funkcije.

Logaritemska funkcija in njeno definicijsko območje #9b

Določi definicijsko območje funkcije.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...