... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.5 od 5.0 [ #16 ]
Polinomi in racionalne funkcije
Graf polinoma

Pri risanju grafa polinoma moramo znati izračunati začetno vrednost, ničle polinoma in njihovo večkratnost ter vodilni koeficient.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,60 € z DDV

Koda izdelka: 03-02-03

Ob zakupu podpoglavja 'Graf polinoma' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
21
primeri s postopki
56
video teorije
0
video primeri
12
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 60 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Graf polinoma #1a

Polinom je zapisan v razcepni (ničelni) obliki, izpisati moramo ničle in njihovo večkratnost (stopnjo) ter izračunati začetno vrednost.

Graf polinoma #1b

Polinom je zapisan v razcepni obliki, izpisati moramo ničle in njihovo večkratnost (stopnjo) ter izračunati začetno vrednost.

Graf polinoma #1c

Polinom je zapisan v razcepni obliki, izpisati moramo ničle in njihovo večkratnost (stopnjo) ter izračunati začetno vrednost.

Odkleni dostop: 5,60 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Graf polinoma #2a

Polinom je zapisan v splošni obliki, z razstavljanjem dobimo ničle in izračunamo začetno vrednost.

Graf polinoma #2d

Polinom je zapisan v splošni obliki, z razstavljanjem dobimo ničle in izračunamo začetno vrednost.

Vrednost polinoma v dani abscisi #4b

V polinomsko funkcijo namesto x-a vstavimo vrednost abscise.

Graf polinoma #6a

Polinom je zapisan v splošni obliki, ničle pa izračunamo s pomočjo Hornerjevega algoritma.

Polinom #9a

Poišči vse ničle polinoma in ga zapiši v ničelni obliki.

Polinom #9b

Dani polinom nariši.

Predpis narisanega polinoma #10

Iz grafa razberemo lepe točke ter z njihovo pomočjo zapišemo predpis polinoma.

Predpis narisanega polinoma #11

Iz grafa razberemo lepe točke ter z njihovo pomočjo zapišemo predpis polinoma.

Produkt dveh polinomov #16a

Nov polinom dobimo z množenjem dveh polinomov. Nov polinom pa moramo narisati.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...