... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.0 od 5.0 [ #13 ]
Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Štirikotniki in pravilni n-kotniki

Med štirikotniki s številnimi lastnostmi spoznamo romb, paralelogram, deltoid, tangentni in tetivni štirikotnik. Ko pa večkotnik posplošimo v n-kotnik, pa nam prav pride znanje enakokrakih trikotnikov.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 3,40 € z DDV

Koda izdelka: 02-01-04

Ob zakupu podpoglavja 'Štirikotniki in pravilni n-kotniki' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
19
primeri s postopki
34
video teorije
0
video primeri
13
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 36 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Paralelogram #6

Izračunaj kote paralelograma.

Trapez #7

Izračunaj notranje kote trapeza.

Tetivni štirikotnik #8

Izračunaj notranje kote tetivnega štirikotnika.

Odkleni dostop: 3,40 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Štirikotniku očrtan kroga #9

Ali vemo, kdaj lahko štirikotniku očrtamo krog?

Tangentni štirikotnik #10

Izračunaj neznano stranico.

Tetivni štirikotnik #11

Izračunaj neznana kota.

Šestkotnik #12

Izračunaj število diagonal, vsoto notranjih kotov in velikost notranjega kota.

20 diagonal #13a

Kateri n-kotnik ima 20 diagonal?

3n diagonal #13b

Kateri n-kotnik ima 3n diagonal?

Razmerje stranic in diagonal #13c

Kateri n-kotnik ima stranice in diagonale v danem razmerju?

Zunanji kot #13d

Kateri n-kotnik ima dan zunanji kot?

Določi n-kotnik #14

Število oglišč in diagonal spremenimo. Poišči n-kotnik, ki ustreza.

Število diagonal iz enega oglišča #16

Izračunaj dolžino tetive.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...