... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.1 od 5.0 [ #36 ]
Trigonometrija
Trigonometrične enačbe

Trigonometrične enačbe so enačbe, v katerih nastopa neznanka kot argument ene od štirih kotnih funkcij. Obstaja več načinov reševanje teh enačb, predvsem pa se moramo spomniti vseh naučenih pravil in lastnosti kotnih funkcij.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 9,90 € z DDV

Koda izdelka: 03-04-06

Ob zakupu podpoglavja 'Trigonometrične enačbe' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
16
primeri s postopki
99
video teorije
0
video primeri
37
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 158 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Preprosta trigonometrična enačba #1a

S pomočjo enotske krožnice rešimo enačbo cosx=1.

Preprosta trigonometrična enačba #1b

S pomočjo enotske krožnice rešimo enačbo sinx=1.

Preprosta trigonometrična enačba #1c

S pomočjo enotske krožnice rešimo enačbo cosx=0.

Odkleni dostop: 9,90 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Preprosta trigonometrična enačba #1d

S pomočjo enotske krožnice rešimo enačbo sinx=0.

Preprosta trigonometrična enačba #1e

S pomočjo enotske krožnice rešimo enačbo cosx=-1.

Preprosta trigonometrična enačba #1f

S pomočjo enotske krožnice rešimo enačbo sinx=-1.

Preprosta trigonometrična enačba #3a

Dane enačbe bomo rešili na dva različna načina.

Preprosta trigonometrična enačba #3b

Dane enačbe bomo rešili na dva različna načina.

Preprosta trigonometrična enačba #3e

Dane enačbe bomo rešili na dva različna načina.

Preprosta trigonometrična enačba #4a

Reševanje trigonometrične enačbe, ki vsebuje eno samo kotno funkcijo.

Preprosta trigonometrična enačba #4c

Reševanje trigonometrične enačbe, ki vsebuje eno samo kotno funkcijo.

Preprosta trigonometrična enačba #4e

Reševanje trigonometrične enačbe, ki vsebuje eno samo kotno funkcijo.

Preprosta trigonometrična enačba #4h

Reševanje trigonometrične enačbe, ki vsebuje eno samo kotno funkcijo.

Preprosta trigonometrična enačba #4k

Reševanje trigonometrične enačbe, ki vsebuje eno samo kotno funkcijo.

Kvadratna trigonometrična enačba #5a

Z uvedbo nove spremenljivke rešimo kvadratno trigonometrično enačbo.

Kvadratna trigonometrična enačba #5c

Z uvedbo nove spremenljivke rešimo kvadratno trigonometrično enačbo.

Kvadratna trigonometrična enačba #5e

Z uvedbo nove spremenljivke rešimo kvadratno trigonometrično enačbo.

Trigonometrična enačba in dvojni koti #6a

S pomočjo dvojnih kotov poenostavimo enačbo.

Trigonometrična enačba in dvojni koti #6c

S pomočjo dvojnih kotov poenostavimo enačbo.

Trigonometrična enačba in dvojni koti #6h

S pomočjo dvojnih kotov poenostavimo enačbo.

Homogena trigonometrična enačba #7a

Homogeno enačbo ponavadi rešujemo tako, da jo delimo z največjo stopnjo kosinusa.

Homogena trigonometrična enačb #7c

Homogeno enačbo ponavadi rešujemo tako, da jo delimo z največjo stopnjo kosinusa.

Homogena trigonometrična enačb #7d

Homogeno enačbo ponavadi rešujemo tako, da jo delimo z največjo stopnjo kosinusa.

Homogena trigonometrična enačb #7e

Homogeno enačbo ponavadi rešujemo tako, da jo delimo z največjo stopnjo kosinusa.

Reši enačbo #8a

Nekatere enačbe lahko rešimo s pomočjo izpostavljanja.

Reševanje enačbe s pomočjo faktorizacije #9a

Razliko kosinusov lahko s pomočjo faktorizacije zapišemo kot produkt.

Reševanje enačbe s pomočjo faktorizacije #9b

Razliko kosinusov lahko s pomočjo faktorizacije zapišemo kot produkt.

S pomočjo prehoda na polovične kote reši enačbo #10a

Enačbe oblike asinx+bcosx=c rešimo s pomočjo prehoda na polovične kote.

Trigonometrične enačbe
Dodatne video razlage nalog

Podana je funkcija

Poenostavi dano funkcijo.

Največja vrednost funkcije

Pri katerem kotu iz danega intervala ima funkcija največjo vrednost?

Reši enačbo

Reši enačbo s pomočjo znanja dvojnih kotov.

Reši enačbo

Homogeno enačbo rešimo tako, da jo delimo z največjo stopnjo kosinusa.

Reši enačbo

Reši enačbo s pomočjo formule razlike kvadratov.

Reši enačbo

Reši dano kvadratno trigonometrično enačbo.

Kvadratna enačba

Določi kote a, da velja ...

Kvadratna enačba

Za katere kote a sta rešitvi enačbe kompleksni števili?

Homogena enačba

Reši dano homogeno enačbo.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...