... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.8 od 5.0 [ #25 ]
Kompleksna števila
Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila

Konjugirano kompleksno število dobimo tako, da imaginarni komponenti kompleksnega števila spremenimo predznak. Spoznamo tudi absolutno vrednost kompleksnega števila, ki je razdalja točke od koordinatnega izhodišča.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,60 € z DDV

Koda izdelka: 02-06-02

Ob zakupu podpoglavja 'Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
22
primeri s postopki
56
video teorije
2
video primeri
29
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 121 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo dve video teoriji ...
Absolutna, konjugirana in obratna vrednost kompleksnega števila #1

Spoznali in utrdili bomo pojme konjugiranega kompleksnega števila, absolutno vrednost ter ponovili pojem obratna vrednost.

Kvadratna enačba in njene kompleksne rešitve #2b

Spomnili se bomo, da kompleksne rešitve kvadratnih enačb nastopajo v konjugiranem paru.

Izračunaj #3a

Spomnimo se, kako računamo absolutno vrednost kompleksnega števila.

Odkleni dostop: 5,60 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Izračunaj #3c

Kompleksna števila bomo množili med seboj, jih konjugirali in računali njihovo absolutno vrednost.

Reši enačbo v množici kompleksnih števil #5a

Kompleksno število z zapišemo kot z=a+bi, ter ga vstavimo v enačbo.

Reši enačbo v množici kompleksnih števil #5b

Kompleksno število z zapišemo kot z=a+bi, ter ga vstavimo v enačbo.

Reši enačbo v množici kompleksnih števil #5c

Kompleksno število z zapišemo kot z=a+bi, ter ga vstavimo v enačbo.

Določi kompleksno število z #7a

Podani imamo dve enačbi, ki ju rešimo na način, ki nam je lažji. Eden izmed načinov je, da v enačbi vstavimo z=a+bi.

Določi kompleksno število z #7b

V prvo enačbo vstavimo z=a+bi, pri drugi pa se spomnimo kaj je realni del in kaj imaginarni del kompleksnega števila z.

Izračunaj absoluno vrednost števila z #8

Kompleksno število z najprej poenostavimo do oblike z=a+bi.

Dokaži enakost #9

V nalogi utrdimo pojem obratnega števila in konjugiranega kompleksnega števila.

Realna in imaginarna komponenta #14a

Kompleksna števila bomo delili in poenostavili do oblike z=a+bi.

Kompleksna ravnina #19a

Narisali bomo notranji del kroga in premico ter označili njun presek.

Kompleksna ravnina #20

Risali bomo notranji del kroga in polravnini ter označili njihov presek.

Kompleksna ravnina #21c

Množica, ki jo bomo narisali bo del ravnine, brez notranjosti kroga v premaknjeni legi.

Kompleksna ravnina #21d

Narisali bomo krožnico v premaknjeni legi.

Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila
Dodatne video razlage nalog

Kompleksna ravnina

V kompleksni ravnini poimenuj dano množico in jo nariši.

Kompleksna ravnina

V kompleksni nariši dano množico točk.

Kompleksna ravnina

V kompleksni nariši dano množico točk.

Razdalja

Izračunaj razdaljo med dvema kompleksnima številoma.

Vrednost izraza

Za katere x bo vrednost izraza realno in za katera imaginarno število?

Absolutna vrednost

Izračunaj absolutno vrednost danega kompleksnega števila.

Kompleksna ravnina

V kompleksni ravnini poimenuj dano množico in jo nariši.

Kompleksna ravnina

V kompleksni nariši dano množico točk.

Enačba

Reši enačbo.

Kompleksna ravnina

V kompleksni nariši dano množico točk.

Izračunaj

Podani sta kompleksni števili. Izračunaj absolutno vrednost razlike.

Izračunaj

Podani sta kompleksni števili. Izračunaj ...

Izračunaj

Podani sta kompleksni števili. Izračunaj ...

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...