... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.1 od 5.0 [ #105 ]
Kompleksna števila
Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila

Konjugirano kompleksno število dobimo tako, da imaginarni komponenti kompleksnega števila spremenimo predznak. Spoznamo tudi absolutno vrednost kompleksnega števila, ki je razdalja točke od koordinatnega izhodišča.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 8,20 € z DDV

Koda izdelka: 02-06-02

Ob zakupu podpoglavja 'Konjugirano kompleksno število in absolutna vrednost kompleksnega števila' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
39
primeri s postopki
82
video teorije
2
video primeri
31
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 130 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo dve video teoriji ...
Absolutna, konjugirana in obratna vrednost kompleksnega števila #1

Spoznali in utrdili bomo pojme konjugiranega kompleksnega števila, absolutno vrednost ter ponovili pojem obratna vrednost.

Kvadratna enačba in njene kompleksne rešitve #2b

Spomnili se bomo, da kompleksne rešitve kvadratnih enačb nastopajo v konjugiranem paru.

Kompleksna ničla #3

Zapiši kvadratno funkcijo.

Odkleni dostop: 8,20 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Razdalja med kompleksnima številoma #6

Izračunaj razdaljo med kompleksnima številoma.

Izračunaj #7a

Kompleksna števila bomo množili med seboj, jih konjugirali in računali njihovo absolutno vrednost.

Izračunaj #7d

Kompleksna števila bomo množili med seboj, jih konjugirali in računali njihovo absolutno vrednost.

Absolutna vrednost kompleksnega števila #9

Poenostavi kompleksno število in izračunaj njegovo absolutno vrednost.

Izračunaj #10a

Izračunaj.

Izračunaj #10b

Izračunaj.

Izračunaj #10c

Izračunaj.

Reši enačbo v množici kompleksnih števil #12a

Kompleksno število z zapišemo kot z=a+bi, ter ga vstavimo v enačbo.

Reši enačbo v množici kompleksnih števil #12b

Kompleksno število z zapišemo kot z=a+bi, ter ga vstavimo v enačbo.

Reši enačbo v množici kompleksnih števil #12c

Kompleksno število z zapišemo kot z=a+bi, ter ga vstavimo v enačbo.

Reši enačbo v množici kompleksnih števil #12d

Kompleksno število z zapišemo kot z=a+bi, ter ga vstavimo v enačbo.

Določi kompleksno število z #14a

Podani imamo dve enačbi, ki ju rešimo na način, ki nam je lažji. Eden izmed načinov je, da v enačbi vstavimo z=a+bi.

Določi kompleksno število z #14b

V prvo enačbo vstavimo z=a+bi, pri drugi pa se spomnimo kaj je realni del in kaj imaginarni del kompleksnega števila z.

Izračunaj absolutno vrednost števila z #15

Kompleksno število z najprej poenostavimo do oblike z=a+bi.

Dokaži enakost #16

V nalogi utrdimo pojem obratnega števila in konjugiranega kompleksnega števila.

Imaginarno število #21

Določi x, da bo kompleksno število imaginarno.

Realno in imaginarno število #23

Določi x, da bo kompleksno število realno oziroma imaginarno.

Realna in imaginarna komponenta #24a

Kompleksna števila bomo delili in poenostavili do oblike z=a+bi.

Kompleksna ravnina #29a

Poenostavi izraz in nariši množico rešitev.

Kompleksna ravnina #29b

Poenostavi izraz in nariši množico rešitev.

Kompleksna ravnina #30a

Skiciraj množico rešitev v kompleksni ravnini.

Kompleksna ravnina #31

Skiciraj množico rešitev v kompleksni ravnini.

Kompleksna ravnina #32c

Skiciraj množico rešitev v kompleksni ravnini.

Kompleksna ravnina #32d

Skiciraj množico rešitev v kompleksni ravnini.

Kompleksna ravnina #33

Skiciraj množico rešitev v kompleksni ravnini.

Kompleksna ravnina #36

Skiciraj množico rešitev v kompleksni ravnini.

Kompleksna ravnina #38

Skiciraj množico rešitev v kompleksni ravnini.

Kompleksna ravnina #39

Skiciraj množico rešitev v kompleksni ravnini.

JakobKS14.09.2023 15:17:37

Zanima me, ali smo pri 2b nalogi upoštevali, da je vodilni koeficient a enak 1. Ker če bi imel drugačno vrednost, bi morali to v nalogi upoštevati in ne bi smeli deliti na obeh straneh enačbe (a(x-x1)(x-x2) =0 --- /:a --- (x-x1)(x-x2)==).

Ekipa instruiraj me14.09.2023 15:37:12

Pri kvadratni enačbi, zapisani v razcepni obliki, lahko delimo z 'a', saj je to neničelno število. Zaradi tega na levi ostane (x-x1)(x-x2) = 0, na desni pa je 0/a, kar je enako 0. 'a' ni 1, lahko je kakršnokoli neničelno realno število.

JakobKS15.10.2023 11:28:22

Pri 8. nalogi je izpostavljen minus, v imenovalcu ulomka pa ni zapisan.

Ekipa instruiraj me15.10.2023 11:41:49

V drugi vrstici se izpostavi minus, ki se ga prenese pred ulomek; za dva minusa pa vemo, da postaneta plus.