... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.5 od 5.0 [ #49 ]
Zaporedja
Zaporedja in njihove lastnosti

Pri zaporedjih spoznamo lastnosti kot so naraščanje, padanje, monotonost, zgornja in spodnja meja ter omejenost. Rišemo tudi graf zaporedja, ki je sestavljen iz točk.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 10,20 € z DDV

Koda izdelka: 04-01-01

Ob zakupu podpoglavja 'Zaporedja in njihove lastnosti' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
36
primeri s postopki
102
video teorije
0
video primeri
24
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 78 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Graf zaporedja #1a

Najprej bomo izračunali prvih pet členov zaporedja, nato pa narisali njegov graf.

Kateri člen zaporedja je enak 11? #4a

V dani nalogi bomo ponovili reševanje linearne enačbe.

Kateri člen zaporedja je enak 44? #4d

V dani nalogi bomo ponovili reševanje kvadratne enačbe.

Odkleni dostop: 10,20 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Naraščajoče/padajoče zaporedje #5

S pomočjo računanja členov bomo ugotavljali ali je zaporedje naraščajoče ali padajoče.

Izračunaj stoti člen zaporedja #6a

Stoti člen izračunamo tako, da v splošni člen zaporedja vstavimo n=100.

Ali je 2/3 člen zaporedja? #6b

S pomočjo enačbe bomo ugotavljali ali je 2/3 eden izmed členov zaporedja.

Koliko členov zaporedja je večjih od 1/15? #6c

S pomočjo neenačbe bomo ugotavljali, koliko členov je večjih od 1/15.

Lastnosti zaporedja #7a

S pomočjo računanja členov bomo ugotavljali lastnosti zaporedja.

Lastnosti zaporedja #7b

S pomočjo računanja členov bomo ugotavljali lastnosti zaporedja.

Kateri členi so večji od 100? #10

S pomočjo kvadratne neenačbe bomo ugotavljali kateri členi so večji od 100.

Dokaži, da je zaporedje padajoče in s spodnjo mejo 0 #12a

Lastnosti dokazujemo s pomočjo definicije in pravili reševanja neenačb.

Neomejeno zaporedje #14

S pomočjo izračuna členov in risanja grafa, bomo spoznali lastnosti danega zaporedja.

Alternirajoče zaporedje #19

Zaporedje, ki se mu predznak izmenično menja, imenujemo alternirajoče zaporedje.

Dokaži, da je zaporedje naraščajoče #21a

Lastnosti dokazujemo s pomočjo definicije in pravili reševanja neenačb.

Dokaži, da je zaporedje naraščajoče #25b

Lastnosti dokazujemo s pomočjo definicije in pravili reševanja neenačb.

Limita zaporedja #25c

Izračunaj limito zaporedja.

Epsilonska okolica #25d

Izračunali bomo, koliko členov leži v epsilonski okolici limite zaporedja.

Epsilonska okolica #26d

Izračunali bomo, koliko členov leži zunaj epsilonske okolice limite zaporedja.

Limita zaporedja #33c

Po pravilih bomo zračunali limito zaporedja.

Limita zaporedja #33e

Po pravilih bomo zračunali limito zaporedja.

Limita zaporedja #33g

Po pravilih bomo zračunali limito zaporedja.

Limita #35a

Po pravilih bomo zračunali limito.

Limita #36a

Po pravilih bomo zračunali limito.

Limita #36b

Po pravilih bomo zračunali limito.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...