... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.5 od 5.0 [ #48 ]
Video teorija v pripravi ...
Graf zaporedja #1a

Najprej bomo izračunali prvih pet členov zaporedja, nato pa narisali njegov graf.

Kateri člen zaporedja je enak 11? #4a

V dani nalogi bomo ponovili reševanje linearne enačbe.

Kateri člen zaporedja je enak 44? #4d

V dani nalogi bomo ponovili reševanje kvadratne enačbe.

Naraščajoče/padajoče zaporedje #5

S pomočjo računanja členov bomo ugotavljali ali je zaporedje naraščajoče ali padajoče.

Izračunaj stoti člen zaporedja #6a

Stoti člen izračunamo tako, da v splošni člen zaporedja vstavimo n=100.

Ali je 2/3 člen zaporedja? #6b

S pomočjo enačbe bomo ugotavljali ali je 2/3 eden izmed členov zaporedja.

Koliko členov zaporedja je večjih od 1/15? #6c

S pomočjo neenačbe bomo ugotavljali, koliko členov je večjih od 1/15.

Lastnosti zaporedja #7a

S pomočjo računanja členov bomo ugotavljali lastnosti zaporedja.

Lastnosti zaporedja #7b

S pomočjo računanja členov bomo ugotavljali lastnosti zaporedja.

Kateri členi so večji od 100? #10

S pomočjo kvadratne neenačbe bomo ugotavljali kateri členi so večji od 100.

Dokaži, da je zaporedje padajoče in s spodnjo mejo 0 #12a

Lastnosti dokazujemo s pomočjo definicije in pravili reševanja neenačb.

Neomejeno zaporedje #14

S pomočjo izračuna členov in risanja grafa, bomo spoznali lastnosti danega zaporedja.

Alternirajoče zaporedje #19

Zaporedje, ki se mu predznak izmenično menja, imenujemo alternirajoče zaporedje.

Dokaži, da je zaporedje naraščajoče #21a

Lastnosti dokazujemo s pomočjo definicije in pravili reševanja neenačb.

Dokaži, da je zaporedje naraščajoče #25b

Lastnosti dokazujemo s pomočjo definicije in pravili reševanja neenačb.

Limita zaporedja #25c

Izračunaj limito zaporedja.

Epsilonska okolica #25d

Izračunali bomo, koliko členov leži v epsilonski okolici limite zaporedja.

Epsilonska okolica #26d

Izračunali bomo, koliko členov leži zunaj epsilonske okolice limite zaporedja.

Limita zaporedja #33c

Po pravilih bomo zračunali limito zaporedja.

Limita zaporedja #33e

Po pravilih bomo zračunali limito zaporedja.

Limita zaporedja #33g

Po pravilih bomo zračunali limito zaporedja.

Limita #35a

Po pravilih bomo zračunali limito.

Limita #36a

Po pravilih bomo zračunali limito.

Limita #36b

Po pravilih bomo zračunali limito.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...