... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.9 od 5.0 [ #29 ]
Odvod
Definicija odvoda in osnovna pravila za odvajanje

Definicijo odvoda uvedemo preko limite funkcije. Spoznamo osnovna pravila za računanje z odvodi ter odvode potenčnih funkcij.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,40 € z DDV

Koda izdelka: 04-06-01

Ob zakupu podpoglavja 'Definicija odvoda in osnovna pravila za odvajanje' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
12
primeri s postopki
54
video teorije
0
video primeri
29
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 78 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Definicija odvoda #1a

S pomočjo definicije odvoda izračunaj odvod funkcije.

Definicija odvoda #1c

S pomočjo definicije odvoda izračunaj odvod funkcije.

Definicija odvoda in definicijsko območje #2a

S pomočjo definicije odvoda izračunaj odvod funkcije.

Odkleni dostop: 5,40 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Definicija odvoda in definicijsko območje #2b

S pomočjo definicije odvoda izračunaj odvod funkcije.

Odvod konstantne funkcije #3a

Odvod konstantne funkcije je enak 0.

Odvod konstantne funkcije #3b

Odvod konstantne funkcije je enak 0.

Odvod konstantne funkcije #3c

Odvod konstantne funkcije je enak 0.

Odvod vsote #3e

Odvod vsote računamo tako, da odvajamo vsak člen posebaj.

Odvod vsote #3f

Odvod vsote računamo tako, da odvajamo vsak člen posebaj.

Odvod potenčne funkcije #3h

Potenčno funkcijo odvajamo po pravilu.

Odvod vsote #3i

Odvod vsote računamo tako, da odvajamo vsak člen posebaj.

Odvod razlike #3j

Odvod razlike računamo tako, da odvajamo vsak člen posebaj.

Izračunaj odvod dane funkcije #3m

Dano dunkcijo odvajamo s pomočjo pravil za odvajanje.

Izračunaj odvod dane funkcije #3q

Dano dunkcijo odvajamo s pomočjo pravil za odvajanje potenčne funkcije.

Izračunaj odvod dane funkcije #4a

Dano dunkcijo odvajamo s pomočjo pravil za odvajanje potenčne funkcije.

Izračunaj odvod dane funkcije #4b

Dano dunkcijo odvajamo s pomočjo pravil za odvajanje potenčne funkcije.

Izračunaj odvod dane funkcije #4d

Dano dunkcijo odvajamo s pomočjo pravil za odvajanje potenčne funkcije.

Izračunaj odvod dane funkcije #4e

Dano dunkcijo odvajamo s pomočjo pravil za odvajanje potenčne funkcije.

Izračunaj odvod dane funkcije #4f

Dano dunkcijo odvajamo s pomočjo pravil za odvajanje potenčne funkcije.

Izračunaj odvod dane funkcije #4g

Dano dunkcijo odvajamo s pomočjo pravil za odvajanje potenčne funkcije.

Izračunaj odvod dane funkcije #4h

Dano dunkcijo odvajamo s pomočjo pravil za odvajanje potenčne funkcije.

Pravilo odvajanja produkta #5a

Izračunaj dani odvod s pomočjo pravila odvajanja produkta.

Pravilo odvajanja kvocienta #5d

Izračunaj dani odvod s pomočjo pravila odvajanja kvocienta.

Odvod v dani točki #6a

Izračunaj odvod v dani točki.

Odvod v dani točki #6c

Izračunaj odvod v dani točki.

Odvod v dani točki #6e

Izračunaj odvod v dani točki.

Določi število a. #7

Reši podano enačbo in neenačbo.

Reši neenačbo #10a

S pomočjo odvoda reši neenačbo.

Zveznost in zvezna odvedljivost #11

Določi števili a in b, da bo funkcija zvezna in zvezno odvedljiva.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...