... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.7 od 5.0 [ #46 ]
Realna števila
Linearne enačbe in obravnava linearnih enačb

Rešitev linearne enačbe je realno število, pri katerem je vrednost izraza na levi strani enaka vrednosti izraza na desni. Rešitev sistema dveh linearnih enačb z dvema neznankama je urejen par števil (x,y), ki zadošča obema enačbama.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 11,00 € z DDV

Koda izdelka: 01-05-02

Ob zakupu podpoglavja 'Linearne enačbe in obravnava linearnih enačb' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
31
primeri s postopki
110
video teorije
0
video primeri
23
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 63 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Linearna enačba #1a

Pri reševanju linearnih enačb na eno stran enakosti damo člene, ki vsebujejo x, na drugo pa števila.

Besedilna naloga #2

Ko izpišemo podatke besedilne naloge in jih povežemo, dobimo linearno enačbo.

Reši enačbo #3a

Pri reševanju enačbe ponovimo kvadrat vsote dvočlenika in razliko kvadratov.

Odkleni dostop: 11,00 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Reši enačbo #4a

Pri reševanju enačbe ponovimo kub razlike dvočlenika.

Reši enačbo #5a

Ulomke s števili v imenovalcu najprej poenostavimo tako, da z množenjem enačbe ulomke odpravimo.

Besedilna naloga #6

Ko izpišemo podatke besedilne naloge in jih povežemo, dobimo linearno enačbo.

Reši enačbo #10a

Ulomke s števili v imenovalcu najprej poenostavimo tako, da z množenjem enačbe ulomke odpravimo.

Reši enačbo #11a

Ulomke s števili v imenovalcu najprej poenostavimo tako, da z množenjem enačbe ulomke odpravimo.

Reši enačbo #14a

Ulomke z neznanko v imenovalcu najprej poenostavimo tako, da z množenjem enačbe ulomke odpravimo. Ne pozabimo pa, da enačbe ne smemo množiti z 0.

Reši enačbo #15c

Ulomke z neznanko v imenovalcu najprej poenostavimo tako, da z množenjem enačbe ulomke odpravimo. Ne pozabimo pa, da enačbe ne smemo množiti z 0.

Reši enačbo #16c

Ulomke z neznanko v imenovalcu najprej poenostavimo tako, da z množenjem enačbe ulomke odpravimo. Ne pozabimo pa, da enačbe ne smemo množiti z 0.

Reši enačbo #16f

Ulomke z neznanko v imenovalcu najprej poenostavimo tako, da z množenjem enačbe ulomke odpravimo. Ne pozabimo pa, da enačbe ne smemo množiti z 0.

Pokaži, da enačba nima rešitev #17b

Najprej premislimo, kdaj enačba obstaja. Ko enačbo rešimo, preverimo, če za dano rešitev enačba velja.

Reši enačbo #18b

Ob reševanju enačbe ponovimo potence s celimi eksponenti.

Reši enačbo #18e

Ob reševanju enačbe ponovimo potence s celimi eksponenti.

Reši enačbo, in rezultat racionaliziraj #19a

Pri reševanju enačbe ponovimo računanje s koreni.

Reši enačbo, in rezultat racionaliziraj #19b

Pri reševanju enačbe ponovimo računanje s koreni in potencami s celimi eksponenti.

Reši razcepno enačbo #20a

Pri razcepni enačbi damo vse člene enačbe na eno stran enakosti in izraz razstavimo.

Reši razcepno enačbo #20b

Pri reševanju enačbe ponovimo kvadrat razlike dvočlenika.

Reši razcepno enačbo #20k

Pri reševanju enačbe ponovimo računanje potencami s celimi eksponenti.

Reši in obravnavaj enačbo #29a

Rešimo linearno enačbo glede na dani parameter a.

Reši in obravnavaj enačbo #30a

Rešimo linearno enačbo glede na dani parameter a.

Reši in obravnavaj enačbo #31a

Rešimo linearno enačbo glede na dana parametra a in b.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...