... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.3 od 5.0 [ #26 ]
Linearna funkcija
Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika

V pravokotnem koordinatnem sistemu se s pomočjo Pitagorovega izreka naučimo računati razdaljo med dvema točkama, s pomočjo determinante pa ploščino trikotnika.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 7,30 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-02

Ob zakupu podpoglavja 'Razdalja med dvema točkama v ravnini in ploščina trikotnika' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
21
primeri s postopki
73
video teorije
0
video primeri
17
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 77 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Razdalja med točkama #1b

S pomočjo formule, ki jo izpeljemo iz Pitagorovega izreka, izračunamo razdaljo med danima točkama.

Razdalja med točkama #2a

S pomočjo formule, ki jo izpeljemo iz Pitagorovega izreka, izračunamo razdaljo med danima točkama.

Določi x, da bo razdalja med točkama enaka 13 #3a

Pri nalogi si pomagamo s formulo za izračun razdalje med dvema točkama.

Odkleni dostop: 7,30 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Razdalja med točkama in točka na abscisni osi #4b

S pomočjo formule za razdaljo med točkama rešimo naslednjo nalogo.

Razdalja med točkama in točka na simetrali sodih kvadrantov #4e

S pomočjo formule za razdaljo med točkama rešimo naslednjo nalogo.

Obseg trikotnika #5a

S pomočjo formule za razdaljo med točkama izračunamo dolžine stranic trikotnika.

Razpolovišče daljice #7a

Razpolovišče stranice je točka s koordinatami, ki predstavljajo aritmetično sredino abscis in ordinat krajišč daljice.

Razpolovišče daljice #8a

Nalogo rešimo s pomočjo formule za izračun koordinat točke razpolovišča.

Težišče in dolžine težiščnic #9a

Spoznali bomo formulo za izračun težošča, dolžino težiščnice pa izračunamo s pomočjo razdalje med točkama.

Težišče trikotnika #10a

S pomočjo formule za izračun težišča trikotnika rešimo dano nalogo.

Višina trikotnika #13b

Višino trikotnika izračunamo s pomočjo formule za ploščino trikotnika.

Ploščina trikotnika in točka na abscisni osi #17

S pomočjo formule za ploščino trikotnika rešimo naslednjo nalogo.

Kolinearne točke #18a

Tri točke so kolinearne, ko je ploščina trikotnika (ki ima za oglišča dane tri točke) enaka 0.

Ploščina trikotnika in neznana koordinata točke #19b

S pomočjo formule za ploščino trikotnika rešimo naslednjo nalogo.

Ploščina trikotnika in točka na abscisni osi #20a

S pomočjo formule za ploščino trikotnika rešimo naslednjo nalogo.

Ploščina trikotnika in točka na ordinatni osi #20b

S pomočjo formule za ploščino trikotnika rešimo naslednjo nalogo.

Ploščina trikotnika in točka na simetrali lihih kvadrantov #20c

S pomočjo formule za ploščino trikotnika rešimo naslednjo nalogo.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...