... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.4 od 5.0 [ #9 ]
Osnove statistike
Srednje vrednosti in škatla z brki

Škatla z brki je grafična predstavitev razpršenosti podatkov s pomočjo mediane, prvega in tretjega kvartila ter najmanjše in največje vrednosti podatkom.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,30 € z DDV

Koda izdelka: 01-07-03

Ob zakupu podpoglavja 'Srednje vrednosti in škatla z brki' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
19
primeri s postopki
43
video teorije
0
video primeri
13
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 34 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Aritmetična sredina #1

Koliko denarja je mama porabila v povprečju za nakupe?

Aritmetična sredina #2

Koliko mora skočiti Peter Prevc, da bo povprečje njegovih skokov 98 m?

Aritmetična sredina, modus in mediana lihega števila podatkov #3a

Podan imamo čas v urah.

Odkleni dostop: 4,30 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Aritmetična sredina, modus in mediana sodega števila podatkov #3b

Podano imamo dolžino v metrih.

Aritmetična sredina #4a

Računanje aritmetične sredine podatkov, zbranih v tabeli.

Modus in mediana #4b

Iskanje modusa in mediane podatkov podatkov, zbranih v tabeli.

Oceni modus mediano in aritmetično sredino #11

Kako se spremenijo vse tri sredine, če spremenimo zadnji podatek?

Aritmetična sredina grupiranih podatkov #12a

Če želimo izračunati aritmetično sredino, moramo poiskati sredine posameznih razredov.

Modalni razred #12b

V grupiranih podatkih, zapisanih v tabeli, poišči modalni razred.

Mediana #12c

V katerem razredu leži mediana?

Variacijski razmik #13c

Variacijski razmik je razlika med največjim in najmanjšim podatkom.

Medčetrtinski razmik #13d

Medčetrtinski razmik je razlika med tretjim in prvim kvartilom.

Škatla z brki #13e

S pomočjo prvih treh kvartilov, najmanjšega in največjega podatka narišemo škatlo z brki.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...