... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.9 od 5.0 [ #29 ]
Linearna funkcija
Koordinatni sistem

Koordinatni sistem je sestavljen iz dveh pravokotnih usmerjenih premic, ki se sekata v koordinatnem izhodišču. Vodoravna premica se imanuje abscisna os in jo označimo z x, navpična pa ordinatna os in jo označimo z y.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 4,00 € z DDV

Koda izdelka: 01-06-01

Ob zakupu podpoglavja 'Koordinatni sistem' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
10
primeri s postopki
40
video teorije
0
video primeri
18
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 43 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Točke in koordinatni sistem v ravnini #1a

V koordinatni sistem narišemo 4 točke.

Zrcaljenje točk v ravnini #2

Točke bomo prezrcalili čez x os, y os in koordinatno izhodišče.

Množica točk x=1 #3a

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, katerih abscisa je enaka 1.

Odkleni dostop: 4,00 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Množica točk y=2 #3b

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, katerih ordinata je enaka 2.

Množica točk x>2 #4a

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, katerih abscisa je večja od 2.

Množica točk, ko je y manjši ali enak od 4 #4b

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, katerih ordinata je manjša ali enaka 4.

Množica točk v ravnini #5a

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, za katere velja dana neenakost.

Množica točk v ravnini #5b

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, za katere velja dana neenakost.

Množica točk v ravnini #6a

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, za katere veljajo dane neenakosti. Nato pa poiščemo rešitev, ki je presek obeh množic.

Množica točk v ravnini #6c

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, za katere veljajo dane neenakosti. Nato pa poiščemo rešitev, ki je presek obeh množic.

Množica točk v ravnini #6d

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, za katere veljajo dane neenakosti. Nato pa poiščemo rešitev, ki je presek obeh množic.

Množica točk v ravnini #7a

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, za katere veljajo dane neenakosti. Nato pa poiščemo rešitev, ki je presek obeh množic.

Množica točk v ravnini #7c

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, za katere veljajo dane neenakosti. Nato pa poiščemo rešitev, ki je presek obeh množic.

Množica točk v ravnini #7f

V koordinatni sistem v ravnini bomo narisali množico točk, za katere veljajo dane neenakosti. Nato pa poiščemo rešitev, ki je unija obeh množic.

Množica točk v ravnini #9a

Pri risanju bomo ponovili razumevanje absolutne vrednosti.

Množica točk v ravnini #9b

Pri risanju bomo ponovili razumevanje absolutne vrednosti.

Množica točk v ravnini #9c

Pri risanju bomo ponovili razumevanje absolutne vrednosti.

Množica točk v ravnini #9d

Pri risanju bomo ponovili razumevanje absolutne vrednosti.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...