040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.5 od 5.0 [ #6 ]
Trigonometrija
Adicijski izreki in dvojni koti

Adicijski izreki govoriju o pravilu vsote in razlike kotnih funkcij. Iz teh pravil izpeljemo tudi formule za dvojne kote posamezne kotne funkcije.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 6,80 € z DDV

Koda izdelka: 03-04-03

Ob zakupu poglavja 'Adicijski izreki in dvojni koti' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
27
primeri s postopki
68
video teorije
2
video primeri
29
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Na voljo dve video teoriji ...
Adicijski izrek #1a

Kot zapišemo kot vsoto dveh lepih kotov.

Adicijski izrek #1b

Kot zapišemo kot vsoto dveh lepih kotov.

Adicijski izrek #1c

Kot zapišemo kot razliko dveh lepih kotov.

Odkleni dostop: 6,80 €

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Adicijski izrek #2a

V danem zpisu moramo videti adicijski izrek sinusa razlike kotov.

Adicijski izrek #2b

V danem zpisu moramo videti adicijski izrek kosinusa vsote kotov.

Izračunaj vrednosti kotnih funkcij #4

Podana je vrednost funkcije tangens pri kotu, ki leži v tretjem kvadrantu.

Adicijski izrek #5

Dani izraz poenostavimo s povezavami med kotnimi funkcijami istega kota ter formulami za dvojne kote.

Poenostavi izraz #6a

S pomočjo adicijskih izrekov poenostavi dani izraz.

Poenostavi izraz #8

Podan je izraz kotnih funkcij različnih kotov.

Sinus in kosinus dvojnega kota #9

Poišči natančne vrednosti danih izrazov.

Polovični kot #12a

Izračunaj vrednost kotne funkcije brez uporabe kalkulatorja.

Vrednosti kotnih funkcij #13

Pri računanju vrednosti, bomo uporabili različne formule za dvojne in polovične kote ter za adicisjki izrek.

Vrednosti kotnih funkcij #15

Pri računanju vrednosti, bomo uporabili različne formule za dvojne in polovične kote ter za adicisjki izrek.

Poenostavi izraz #23a

Dani izraz poenostavimo s povezavami med kotnimi funkcijami istega kota ter formulami za dvojne kote.

Poenostavi izraz #23b

Dani izraz poenostavimo s povezavami med kotnimi funkcijami istega kota ter formulami za dvojne kote.

Poenostavi izraz #23c

Dani izraz poenostavimo s povezavami med kotnimi funkcijami istega kota ter formulami za dvojne kote.

Pokaži, da velja #23j

Dani izraz poenostavimo s povezavami med kotnimi funkcijami istega kota ter formulami za dvojne kote.

Pokaži, da velja #24a

Dano enakost dokažemo s pomočjo faktorizacije števca in imenovalca.

Adicijski izreki in dvojni koti
Dodatne video razlage nalog

Tangens in adicijski izrek

Izračunaj tangens danega kota, če poznaš ...

Kosinus in adicijski izrek

Izračunaj.

Dokaži

Dokažimo dano enakost.

Kotangens dvojnega kota

Izračunaj kotangens dvojnega kota, če poznaš ...

Tangens in adicijski izrek

Izračunaj tangens danega kota, če poznaš ...

Poenostavi izraz

Z znanjem kotnih funkcij poenostavi dani izraz

Polovični koti

S pomočjo polovičnih kotov izračiunaj.

Tangens in zapis

Tangens danega kota zapiši v obliki korena.

Sinus trojnega kota

Izpelji dani obrazec.

Izračunaj

Pri računanju si pomagaj z adicijskimi izreki.

Dokaži

Pri dokazovanju si pomagaj z adicijskim izrekom.

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.