040 468 404
  info@instruiraj.me

... matematični peskovnik nalog s postopki za srednješolske in gimnazijske programe

|
4.5 od 5.0 [ #8 ]
Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Krožnica ter središčni in obodni kot

V krožnici se pojavi pojem središčnega in obodnega kota, Talesov izrek, formula za izračun krožnega loka ter zanimive naloge v povezavi z vsemi omenjenimi pojmi.

imUČBENIK / zakup dostopa do poglavja 7,00 € z DDV

Koda izdelka: 02-01-03

Ob zakupu poglavja 'Krožnica ter središčni in obodni kot' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno poglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam poglavje v svoj imUČBENIK?

sklopi nalog
49
primeri s postopki
70
video teorije
0
video primeri
18
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Video teorija v pripravi ...
Obodni kot #1

Koliko meri središčni kot nad istim lokom?

Vsota središčnega in obodnega kota #3

Koliko meri obodni kot?

Obodni in središčni kot #8

Koliko merita kota v radianih?

Odkleni dostop: 7,00 €

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Točke na krožnice in krožni loki #9

Kolikšna sta središčna kota nad lokoma?

Točke na krožnice in krožni loki #11

Izračunaj velikost kota AEC.

Izračunaj neznani kot #12a

Nalogo rešimo z znanjem o središčnih in obodnih kotih.

Izračunaj neznani kot #12b

Nalogo rešimo z znanjem o središčnih in obodnih kotih.

Izračunaj neznani kot #12d

Nalogo rešimo z znanjem o središčnih in obodnih kotih.

Izračunaj neznani kot #12e

Nalogo rešimo z znanjem o središčnih in obodnih kotih.

Izračunaj neznani kot #12f

Nalogo rešimo z znanjem o središčnih in obodnih kotih.

Dva polkroga #19

Izračunaj velikost kota CAE.

Središčni kot in tetiva #26

Izračunaj kot, ki ga oklepa tetiva s tangento na krožnico.

Tetiva #32

Izračunaj dolžino tetive.

Dolžina krožnega loka #36a

Izračunaj dolžino krožnega loka.

Krožni lok #37a

Izračunaj polmer krožnice.

Krožni lok zvijemo v krog #39

Izračunaj polmer novonastalega kroga.

Obseg kroga #43a

Izračunaj dolžino krožnega loka.

Guma #48

Kolikšna je ploščina gume, gledano s strani?

Stran še nima komentarja ... bodi prvi.