... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.5 od 5.0 [ #16 ]
Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Krožnica ter središčni in obodni kot

V krožnici se pojavi pojem središčnega in obodnega kota, Talesov izrek, formula za izračun krožnega loka ter zanimive naloge v povezavi z vsemi omenjenimi pojmi.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 7,00 € z DDV

Koda izdelka: 02-01-03

Ob zakupu podpoglavja 'Krožnica ter središčni in obodni kot' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
49
primeri s postopki
70
video teorije
0
video primeri
18
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 47 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Obodni kot #1

Koliko meri središčni kot nad istim lokom?

Vsota središčnega in obodnega kota #3

Koliko meri obodni kot?

Obodni in središčni kot #8

Koliko merita kota v radianih?

Odkleni dostop: 7,00 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Točke na krožnice in krožni loki #9

Kolikšna sta središčna kota nad lokoma?

Točke na krožnice in krožni loki #11

Izračunaj velikost kota AEC.

Izračunaj neznani kot #12a

Nalogo rešimo z znanjem o središčnih in obodnih kotih.

Izračunaj neznani kot #12b

Nalogo rešimo z znanjem o središčnih in obodnih kotih.

Izračunaj neznani kot #12d

Nalogo rešimo z znanjem o središčnih in obodnih kotih.

Izračunaj neznani kot #12e

Nalogo rešimo z znanjem o središčnih in obodnih kotih.

Izračunaj neznani kot #12f

Nalogo rešimo z znanjem o središčnih in obodnih kotih.

Dva polkroga #19

Izračunaj velikost kota CAE.

Središčni kot in tetiva #26

Izračunaj kot, ki ga oklepa tetiva s tangento na krožnico.

Tetiva #32

Izračunaj dolžino tetive.

Dolžina krožnega loka #36a

Izračunaj dolžino krožnega loka.

Krožni lok #37a

Izračunaj polmer krožnice.

Krožni lok zvijemo v krog #39

Izračunaj polmer novonastalega kroga.

Obseg kroga #43a

Izračunaj dolžino krožnega loka.

Guma #48

Kolikšna je ploščina gume, gledano s strani?

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...