... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.7 od 5.0 [ #51 ]
Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Kotne funkcije

Kot povezave med stranicami pravokotnega trikotniha in njegovih notranjih kotov so kotne funkcije. Poznamo sinus, kosinus, tangens in kotangens.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 11,50 € z DDV

Koda izdelka: 02-01-06

Ob zakupu podpoglavja 'Kotne funkcije' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
50
primeri s postopki
115
video teorije
2
video primeri
31
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 118 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo dve video teoriji ...
Vrednost kotne funkcije #1a

NNauliti se je potrebno, kako se pri računanju vrednosti kotnih funkcij uporablja kalkulator.

Vrednost kotne funkcije kotangens #1d

Funkcije kotangens ni na kalkulatorju, zato si moramo pomagati s povezavo med funkcijama tangens in kotangens.

Vrednost kotne funkcije #1e

Najprej se je potrebno naučiti, kako izračunati vrednost kotne funkcije pri kotu, podanem v stopinjah in minutah.

Odkleni dostop: 11,50 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Izračunaj kot #2a

S pomočjo kalkulatorja in podane vrednosti kotne funkcije, izračunamo kot.

Izračunaj kot #2c

S pomočjo kalkulatorja in podane vrednosti kotne funkcije, izračunamo kot.

Izračunaj kot #2d

S pomočjo kalkulatorja in podane vrednosti kotne funkcije, izračunamo kot.

Kotne funkcije in pravokotni trikotnik #4a

V pravokotnem trikotniku si moramo dobro označiti podatke in zapisati kotno funkcijo, ki jo potrebujemo.

Kotne funkcije in pravokotni trikotnik #4c

V pravokotnem trikotniku si moramo dobro označiti podatke in zapisati kotno funkcijo, ki jo potrebujemo.

Kotne funkcije in pravokotni trikotnik #4e

V pravokotnem trikotniku si moramo dobro označiti podatke in zapisati kotno funkcijo, ki jo potrebujemo.

Lestev in zid #5

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali višino lestve.

Palica in njena senca #6

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali višino palice.

Nagib ceste #11

Na cestah lahko opazimo znak koliko procentni klanec nas čaka. Kolikšen naklonski kot ima cesta?.

Enakokrak trikotnik #18a

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali neznane podatke v trikotniku.

Enakokrak trikotnik #18c

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali neznane podatke v trikotniku.

Pravokotnik in diagonala #23

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali stranici pravokotnika.

Romb #26

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali neznane podatke v rombu.

Paralelogram #28

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali neznane podatke v paralelogramu.

Enakokraki trapez #29

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali neznane podatke v enakokrakem trapezu.

Trapez #31

S pomočjo kotnih funkcij in Pitagorovega izreka bomo izračunali neznane podatke v trapezu.

Tangenta na krog #39

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali kot med tangentama.

Tangenta na krog #40

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali središčno razdaljo.

Kvadrat in razmerja #41

S pomočjo kotnih funkcij bomo izračunali različne kote.

Vrednosti kotnih funkcij #45a

S pomočjo povezav med kotnimi funkcijami bomo izračunali vrednosti vseh kotnih funkcij.

Poenostavi izraz #46a

S pomočjo povezav med kotnimi funkcijami poenostavimo izraz.

Poenostavi izraz #46b

S pomočjo povezav med kotnimi funkcijami poenostavimo izraz.

Poenostavi izraz #46c

S pomočjo povezav med kotnimi funkcijami poenostavimo izraz.

Poenostavi izraz #46h

S pomočjo povezav med kotnimi funkcijami poenostavimo izraz.

Poenostavi izraz #46i

S pomočjo povezav med kotnimi funkcijami poenostavimo izraz.

Poenostavi izraz #46j

S pomočjo povezav med kotnimi funkcijami poenostavimo izraz.

Dokaži enakost #47a

S pomočjo povezav med kotnimi funkcijami dokažemo enakost.

Izračunaj vrednost #48

S pomočjo računskih operacij izračunamo dano vrednost.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...