... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.5 od 5.0 [ #11 ]
Metrična geometrija v prostoru
Krogla in mešane naloge

Krogla je geometrijsko telo, omejeno s sfero. Sfera je množica točk v prostoru, ki so enako oddaljene od ene točke (središča sfere).

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 3,20 € z DDV

Koda izdelka: 03-06-05

Ob zakupu podpoglavja 'Krogla in mešane naloge' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
15
primeri s postopki
32
video teorije
0
video primeri
9
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 41 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Podana je krogla s polmerom #1

Izračunaj površino in prostornino krogle.

Podana je krogla s premerom #2

Izračunaj površino krogle.

Podana je krogla s prostornino #3

Izračunaj polmer in površino krogle.

Odkleni dostop: 3,20 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Polkrogli in krogla #4a

Izračunaj površino večje polkrogle.

Polkrogli in krogla #4b

Kolikšen je polmer nove krogle?

Valj in krogla imata enako površino #5

Izračunaj prostornino valja in krogle ter zapiši razmerje prostornin.

Kocko pretalimo v enakostranični valj #6

Izračunaj površini obeh teles.

Kocki včrtana krogla #7

Izračunaj prostornino krogle.

Kocki očrtana krogla #9

Izračunaj prostornino krogle.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...