... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.9 od 5.0 [ #37 ]
Kvadratna funkcija
Lastnosti in graf kvadratne funkcije

Kvadratna funkcija spada med potenčne funkcije s sodim pozitivnim eksponentom. Zapišemo jo lahko v treh različnih oblikah - v splošni obliki, v temenski obliki in v ničelno oz. razcepni obliki. Pri risanju kvadratne funkcije moramo izračunati ničle, začetno vrednost in teme

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 16,40 € z DDV

Koda izdelka: 02-05-01

Ob zakupu podpoglavja 'Lastnosti in graf kvadratne funkcije' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
61
primeri s postopki
164
video teorije
6
video primeri
47
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 261 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo šest video teorij ...
Točka in funkcija #1a

Ali dana točka leži na grafu funkcije?

Točka in parabola #2

Zapiši enačbo parabole, ki poteka skozi dano točko.

Raztegi in premiki #5

Nariši graf in zapiši predpis nove funkcije.

Odkleni dostop: 16,40 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Zrcaljenje čez koordinatno izhodišče #8

Pri reševanju naloge ponovimo zrcaljenje čez abscisno in ordinatno os ter toge premike.

Splošna oblika kvadratne funkcije #13

Določi funkcijo, ki poteka skozi dano točko.

Splošna oblika kvadratne funkcije #14a

Zapiši kvadratno funkcijo, katere graf poteka skozi tri podane točke.

Dopolni do popolnega kvadrata #18a

Dani tročlenik dopolni do popolnega kvadrata.

Dopolni do popolnega kvadrata #18b

Dani tročlenik dopolni do popolnega kvadrata.

Temenska oblika kvadratne funkcije #20a

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v temenski obliki.

Temenska oblika kvadratne funkcije #20b

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v temenski obliki.

Temenska oblika kvadratne funkcije #20e

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v temenski obliki.

Temenska oblika kvadratne funkcije #20g

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v temenski obliki.

Temenska oblika kvadratne funkcije #20j

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v temenski obliki.

Podan je graf kvadratne funkcije #21

Iz danega grafa kvadratne funkcije izpišemo lepe točke in preko teh podatkov zapišemo predpis kvadratne funkcije.

Največja vrednost funkcije #22

Kvadratna funkcija z negativnim vodilnim koeficientom ima največjo vrednost v y koordinati temena.

Simetrijska os parabole #23

Ob reševanju naloge bomo povezali znanje o temenu in simetrijski osi parabole.

Simetrijska os parabole #24

Ob reševanju naloge bomo povezali znanje o temenu in simetrijski osi parabole.

Teme leži na simetrali lihih kvadrantov #25

Določiti moramo parameter a tako, da bo teme parabole ležalo na simetrali lihih kvadrantov.

Razumevanje družine kvadratnih funkcij #26

Zapiši koordinati temena in določi število m.

Simetričnost parabole #27

Določi parameter m tako, da bo parabola simetrična glede na ordinatno os.

Teme na abscisni osi #29

Poiščimo tisto parabolo, ki ima teme na abscisni osi.

Teme na ordinatni osi #30a

Poiščimo tisto parabolo, ki ima teme na ordinatni osi.

Teme na premici #31

Poiščimo tisto parabolo, ki ima teme na premici y=-3x-5.

Teme leži na psimetrali lihih kvadrantov #32

Določiti moramo parameter a tako, da bo teme parabole ležalo na simetrali lihih kvadrantov.

Sodost funkcije #35

Graf funkcije premakni tako, da bo premaknjena funkcija soda.

Naraščanje in padanje funkcije #36

Zapisati moramo intervale naraščanja in padanja kvadratne funkcije.

Ekstremna vrednost parabole #37a

Določi parameter a, da bo imela parabola ekstremno vrednost v x=2.

Največja vrednost #38

Največjo vrednost kvadratne funkcije poiščemo s pomočjo temena.

Ekstremalni problem #39

Podano imamo vsoto dveh števil, ki jo želimo zapisati tako, da bo njun produkt največji.

Ekstremalni problem #40

Podano imamo vsoto dveh števil, ki jo želimo zapisati tako, da bo vsota njunih kvadratov najmanjša.

Ekstremalni problem #41

Poišči točko na premici tako, da bo najbljižje koordinatnemu izhodišču.

Ničelna oblika kvadratne funkcije #43a

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v ničelni oziroma razcepni obliki.

Ničelna oblika kvadratne funkcije #43b

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v ničelni oziroma razcepni obliki.

Ničelna oblika kvadratne funkcije #43d

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v ničelni oziroma razcepni obliki.

Ničelna oblika kvadratne funkcije #47

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v ničelni oziroma razcepni obliki.

Ničle in ničelna oblika kvadratne funkcije #48b

Poišči ničle dane funkcije in jo zapiši v ničelni obliki.

Ničle in ničelna oblika kvadratne funkcije #48c

Poišči ničle dane funkcije in jo zapiši v ničelni obliki.

Ničle in ničelna oblika kvadratne funkcije #48d

Poišči ničle dane funkcije in jo zapiši v ničelni obliki.

Ničle in ničelna oblika kvadratne funkcije #48e

Poišči ničle dane funkcije in jo zapiši v ničelni obliki.

Ničle in ničelna oblika kvadratne funkcije #48f

Poišči ničle dane funkcije in jo zapiši v ničelni obliki.

Kvadratna funkcija #49a

Določi teme, izračunaj ničle in nariši graf dane funkcije.

Kvadratna funkcija #49b

Določi teme, izračunaj ničle in nariši graf dane funkcije.

Kvadratna funkcija #49c

Določi teme, izračunaj ničle in nariši graf dane funkcije.

Kvadratna funkcija #49d

Določi teme, izračunaj ničle in nariši graf dane funkcije.

Kvadratna funkcija #51

Kvadratno funkcijo zapiši v vseh treh oblikah.

Splošna oblika kvadratne funkcije #53d

Zapiši kvadratno funkcijo, ki ustreza zapisanim pogojem.

Parabola se dotika x osi #59b

Določi m tako, da se parabola le dotika x osi.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...