... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.5 od 5.0 [ #28 ]
Na voljo šest video teorij ...
Točka in funkcija #1a

Ali dana točka leži na grafu funkcije?

Točka in parabola #2

Zapiši enačbo parabole, ki poteka skozi dano točko.

Raztegi in premiki #5

Nariši graf in zapiši predpis nove funkcije.

Zrcaljenje čez koordinatno izhodišče #8

Pri reševanju naloge ponovimo zrcaljenje čez abscisno in ordinatno os ter toge premike.

Splošna oblika kvadratne funkcije #13

Določi funkcijo, ki poteka skozi dano točko.

Splošna oblika kvadratne funkcije #14a

Zapiši kvadratno funkcijo, katere graf poteka skozi tri podane točke.

Dopolni do popolnega kvadrata #18a

Dani tročlenik dopolni do popolnega kvadrata.

Dopolni do popolnega kvadrata #18b

Dani tročlenik dopolni do popolnega kvadrata.

Temenska oblika kvadratne funkcije #20a

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v temenski obliki.

Temenska oblika kvadratne funkcije #20b

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v temenski obliki.

Temenska oblika kvadratne funkcije #20e

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v temenski obliki.

Temenska oblika kvadratne funkcije #20g

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v temenski obliki.

Temenska oblika kvadratne funkcije #20j

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v temenski obliki.

Podan je graf kvadratne funkcije #21

Iz danega grafa kvadratne funkcije izpišemo lepe točke in preko teh podatkov zapišemo predpis kvadratne funkcije.

Največja vrednost funkcije #22

Kvadratna funkcija z negativnim vodilnim koeficientom ima največjo vrednost v y koordinati temena.

Simetrijska os parabole #23

Ob reševanju naloge bomo povezali znanje o temenu in simetrijski osi parabole.

Simetrijska os parabole #24

Ob reševanju naloge bomo povezali znanje o temenu in simetrijski osi parabole.

Teme leži na simetrali lihih kvadrantov #25

Določiti moramo parameter a tako, da bo teme parabole ležalo na simetrali lihih kvadrantov.

Razumevanje družine kvadratnih funkcij #26

Zapiši koordinati temena in določi število m.

Simetričnost parabole #27

Določi parameter m tako, da bo parabola simetrična glede na ordinatno os.

Teme na abscisni osi #29

Poiščimo tisto parabolo, ki ima teme na abscisni osi.

Teme na ordinatni osi #30a

Poiščimo tisto parabolo, ki ima teme na ordinatni osi.

Teme na premici #31

Poiščimo tisto parabolo, ki ima teme na premici y=-3x-5.

Teme leži na psimetrali lihih kvadrantov #32

Določiti moramo parameter a tako, da bo teme parabole ležalo na simetrali lihih kvadrantov.

Sodost funkcije #35

Graf funkcije premakni tako, da bo premaknjena funkcija soda.

Naraščanje in padanje funkcije #36

Zapisati moramo intervale naraščanja in padanja kvadratne funkcije.

Ekstremna vrednost parabole #37a

Določi parameter a, da bo imela parabola ekstremno vrednost v x=2.

Največja vrednost #38

Največjo vrednost kvadratne funkcije poiščemo s pomočjo temena.

Ekstremalni problem #39

Podano imamo vsoto dveh števil, ki jo želimo zapisati tako, da bo njun produkt največji.

Ekstremalni problem #40

Podano imamo vsoto dveh števil, ki jo želimo zapisati tako, da bo vsota njunih kvadratov najmanjša.

Ekstremalni problem #41

Poišči točko na premici tako, da bo najbljižje koordinatnemu izhodišču.

Ničelna oblika kvadratne funkcije #43a

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v ničelni oziroma razcepni obliki.

Ničelna oblika kvadratne funkcije #43b

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v ničelni oziroma razcepni obliki.

Ničelna oblika kvadratne funkcije #43d

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v ničelni oziroma razcepni obliki.

Ničelna oblika kvadratne funkcije #47

Z danimi podatki zapišimo enačbo kvadratne funkcije v ničelni oziroma razcepni obliki.

Ničle in ničelna oblika kvadratne funkcije #48b

Poišči ničle dane funkcije in jo zapiši v ničelni obliki.

Ničle in ničelna oblika kvadratne funkcije #48c

Poišči ničle dane funkcije in jo zapiši v ničelni obliki.

Ničle in ničelna oblika kvadratne funkcije #48d

Poišči ničle dane funkcije in jo zapiši v ničelni obliki.

Ničle in ničelna oblika kvadratne funkcije #48e

Poišči ničle dane funkcije in jo zapiši v ničelni obliki.

Ničle in ničelna oblika kvadratne funkcije #48f

Poišči ničle dane funkcije in jo zapiši v ničelni obliki.

Kvadratna funkcija #49a

Določi teme, izračunaj ničle in nariši graf dane funkcije.

Kvadratna funkcija #49b

Določi teme, izračunaj ničle in nariši graf dane funkcije.

Kvadratna funkcija #49c

Določi teme, izračunaj ničle in nariši graf dane funkcije.

Kvadratna funkcija #49d

Določi teme, izračunaj ničle in nariši graf dane funkcije.

Kvadratna funkcija #51

Kvadratno funkcijo zapiši v vseh treh oblikah.

Splošna oblika kvadratne funkcije #53d

Zapiši kvadratno funkcijo, ki ustreza zapisanim pogojem.

Parabola se dotika x osi #59b

Določi m tako, da se parabola le dotika x osi.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...