... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.2 od 5.0 [ #10 ]
Kombinatorika
Variacije

Pri variacijah poznamo variacije brez ponavljanja in s ponavljanjem elementov. Vrstni red je tako kot pri permutacijah zelo pomemben, n elementov razporejamo na manj mest, kot je samih elementov.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 6,00 € z DDV

Koda izdelka: 04-02-02

Ob zakupu podpoglavja 'Variacije' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
26
primeri s postopki
60
video teorije
0
video primeri
13
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 33 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Konjska dirka #1

Na koliko načinov lahko zasedejo prva tri mesta?

Nogometni turnir #3

Koliko je vseh odigranih tekem?

Namizni tenis #5

Koliko je udeleženk in odigranih tekem?

Odkleni dostop: 6,00 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Igralna kocka #7

Izidi pri metanju igralne kocke.

Črke besede NOGAVICE #8

Preko preproste naloge bomo spoznali variacije brez ponavjanja in s ponavljanjem.

Štirimestna števila #11

Preko preproste naloge bomo spoznali variacije s ponavljanjem.

Štirimestna števila #14

Preko preproste naloge bomo ponovili variacije brez ponavjanja in s ponavljanjem.

Petmestna soda števila #15b

Preko preproste naloge bomo ponovili variacije brez ponavljanja.

Permutacije s števili #15c

Preko dane naloge bomo ponovili variacije s ponavljanjem.

Štirimestna števila #16c

Koliko jih je deljivih s 25?

Prava petmestna števila #17a

Koliko jih je?

Prava petmestna števil #17c

Koliko je sodih, če se cifre ne smejo ponavljati?

Reši enačbo #23

Pri reševanju naloge uporabimo formula za variacije brez ponavljanja.

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...