... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.4 od 5.0 [ #18 ]
Geometrija v ravnini in kotne funkcije
Osnovni pojmi in trikotniki

Trikotniki so različnih oblik in lastnosti. Obstaja enakokrak trikotnik, enakostranični trikotnik, pravokotni in poljubni trikotnik. Pri vseh velja, da imajo tri notranje kote. Sokoti notranjih kotov pa so zunanji koti. V krožnici spoznamo obodni in središčni kot ter novo enoto za merjenje kotov: radian.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 5,70 € z DDV

Koda izdelka: 02-01-02

Ob zakupu podpoglavja 'Osnovni pojmi in trikotniki' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
25
primeri s postopki
57
video teorije
0
video primeri
19
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 46 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Video teorija v pripravi ...
Podan je kot v stopinjah #1a

Dan kot zapiši v stopinjah, minutah in sekundah.

Kot je zapisan v stopinjah in minutah #2a

Pretvori kot v stopinje na stotinko stopinje natančno.

Kot je zapisan v stopinjah, minutah in sekundah #2b

Pretvori kot v stopinje na stotinko stopinje natančno.

Odkleni dostop: 5,70 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Seštej #3a

Sešteti moramo kota, zapisana v stopinjah, minutah in sekundah.

Odštej #3c

Odšteti moramo kota, zapisana v stopinjah, minutah in sekundah.

Zmnoži in odštej #3d

Prvi kot pomnožimo z 2 in mu odštejemo drugi kot.

Deljenje #3f

Kod delimo z dva.

Sokota #4

Koliko merita sokota, če je eden 5/7 drugega?

Suplementarni kot #6

Danemu kotu izračunaj suplementarni kot.

Komplementarni kot #7b

Danemu kotu izračunaj komplementarni kot.

Sovršni kot #7c

Zapiši velikost sovršnega kota.

Razlika suplementarnih kotov #8

Izračunaj suplementarna kota, če poznaš njuno razliko.

Razmerje komplementarnih kotov #9

Na minuto natančno izračunaj, koliko meri vsak izmed obeh suplementarnih kotov.

Radiani #12b

Kot 72 stopinj zapiši v radianih.

Notranji koti trikotniki #13

S pomočjo naloge ponovimo, da je vsota notranjih kotov trikotnika 180 stopinj.

Zunanji koti trikotnika #15a

Izračunaj notranje in zunanje kote trikotnika glede na dane podatke.

Trikotnik ABC #17b

Izračunaj kot med višino na stranico a in višino na stranico b.

Trikotnik in simetrali kota #21

Koliko meri kot med simetralama?

Trikotnik, simetrala kota in višina #22

Koliko meri kot med simetralo in višino trikotnika?

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...