... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
3.8 od 5.0 [ #44 ]
Polinomi in racionalne funkcije
Operacije v množici polinomov

Polinome lahko med seboj seštevamo, jih množimo s številom, množimo jih med seboj, dva polinoma pa lahko med seboj tudi delimo. Pri teh operacijah spoznamo tudi kako se spreminjata vodilni koeficient, stopnja polinoma in prosti člen.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 9,00 € z DDV

Koda izdelka: 03-02-01

Ob zakupu podpoglavja 'Operacije v množici polinomov' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

V okviru zakupa podpoglavja vam je za pomoč in vprašanja na voljo osebni inštruktor.
Pomoč zajema dodatno razlago zakupljenih nalog v kolikor je to potrebno.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
34
primeri s postopki
90
video teorije
2
video primeri
21
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje preko 92 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo dve video teoriji ...
Koeficienti in stopnja polinoma #1b

Na danem primeru zapišemo vse koeficiente polinoma, ponovimo pojme kot so stopnja polinoma, vodilni koeficient in splošni člen.

Enakost polinomov #3

Kdaj sta dana polinoma enaka?

Zapis polinoma #6

Zapiši dani polinom.

Odkleni dostop: 9,00 €

Zakupi in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem podpoglavju.

Računske operacije med polinomi #8

Polinome lahko seštevamo, odštevamo, množimo med seboj in s številom,...

Produkt #10

Polinom imamo zapisan v obliki produkta. Izračunati moramo stopnjo polinoma, vodilni koeficient in prosti člen.

Deljenje polinomov #11a

Z deljenjem dveh polinomov izračunamo količnik in ostanek.

Deljenje polinomov #11b

Z deljenjem dveh polinomov izračunamo količnik in ostanek.

Deljenje polinomov #11h

Z deljenjem dveh polinomov izračunamo količnik in ostanek.

Deljenje polinomov #11i

Z deljenjem dveh polinomov izračunamo količnik in ostanek.

Deljenje polinomov #11j

Z deljenjem dveh polinomov izračunamo količnik in ostanek.

Deljenje polinomov #12a

Z deljenjem dveh polinomov izračunamo količnik in ostanek.

Deljenje polinomov #13

Z deljenjem dveh polinomov izračunamo količnik in ostanek.

Deljenje polinomov #15

Poišči neznano število.

Deljenje polinomov #17a

Za kateri števili a in b bo polinom p(x) deljiv s polinomom q(x)?

Deljenje polinomov #18

Z deljenjem dveh polinomov izračunamo količnik in ostanek.

Deljenje polinomov #19

Z deljenjem dveh polinomov izračunamo količnik in ostanek.

Vrednost polinoma v točki #22a

Določi p od ena polovica.

Vrednost polinoma v točki #26a

Izračunaj vrednost polinoma s pomočjo Hornerjevega algoritma.

Hornerjev algoritem in deljenje polinomov #28a

S pomočjo Hornerjevega algoritma deli dana polinoma.

Hornerjev algoritem in deljenje polinomov #28c

S pomočjo Hornerjevega algoritma deli dana polinoma.

Deljenje polinomov #29

Ali je polinom deljiv z danima polinomoma?

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...