... matematični peskovnik nalog s postopki za osnovnošolske in srednješolske programe
4.1 od 5.0 [ #17 ]
Polinomi in racionalne funkcije
Operacije v množici polinomov

Polinome lahko med seboj seštevamo, jih množimo s številom, množimo jih med seboj, dva polinoma pa lahko med seboj tudi delimo. Pri teh operacijah spoznamo tudi kako se spreminjata vodilni koeficient, stopnja polinoma in prosti člen.

imUČBENIK / zakup dostopa do podpoglavja 6,00 € z DDV

Koda izdelka: 03-02-01

Ob zakupu podpoglavja 'Operacije v množici polinomov' prejmete dostop do rešenih nalog s postopki in video razlag, ki so trenutno na voljo. Zakupljeno podpoglavje lahko, na željo naročnika, prejemete tudi v PDF obliki.

Ob zakupu je za morebitna vprašanja in pomoč na voljo osebni inštruktor.

Kako dodam podpoglavje v imUČBENIK?

sklopi nalog
24
primeri s postopki
60
video teorije
2
video primeri
20
Potrebuješ individualno pripravo ali izboljšuješ oceno?

Nudimo individualno reševanje in razlago težjih primerov nalog za izboljševanje ocene ali pripravo na višji nivo mature. Individualno pomoč nudi prof. matematike.

Podpoglavje vsebuje 85 min video razlag teorije in rešenih primerov nalog s postopki.
Vse video razlage, ki so trenutno na voljo pri podpoglavju, so razvidne spodaj.
Na voljo dve video teoriji ...
Koeficienti in stopnja polinoma #1b

Na danem primeru zapišemo vse koeficiente polinoma, ponovimo pojme kot so stopnja polinoma, vodilni koeficient in splošni člen.

Računske operacije med polinomi #2

Polinome lahko seštevamo, odštevamo, množimo med seboj in s številom,...

Produkt #3

Polinom imamo zapisan v obliki produkta. Izračunati moramo stopnjo polinoma, vodilni koeficient in prosti člen.

Odkleni dostop: 6,00 €

Zakupi poglavje in imej nemoten dostop do vseh video vsebin in nalog s postopki, ki so trenutno na voljo v izbranem poglavju.

Deljenje polinomov #4b

Z deljenjem dveh polinomov izračunamo količnik in ostanek.

Deljenje polinomov #4i

Z deljenjem dveh polinomov izračunamo količnik in ostanek.

Enakost polinomov #5

V danem primeru bomo spoznali kdaj sta dva polinoma enaka.

Zapiši polinom #6

Glede na dane podatke moramo zapisati polinom druge stopnje.

Osnovni izrek o deljenju polinomov #8

S pomočjo osnovnega izreka o deljenju rešimo dano nalogo.

Deljivost polinomov #9

Polinoma sta med seboj deljiva, če je ostanek pri deljenju enak 0.

Hornerjev algoritem in vrednost polinoma v točki #11a

S pomočjo Hornerjevega algoritma izračunamo vrednost polinoma v dani točki.

Hornerjev algoritem in deljenje polinomov #12a

S pomočjo Hornerjevega algoritma lahko delimo polinom z linearnim polinomom.

Hornerjev algoritem in deljenje polinomov #12c

S pomočjo Hornerjevega algoritma lahko delimo polinom z linearnim polinomom.

Hornerjev algoritem in deljivost polinomov #13

S pomočjo Hornerjevega algoritma zlahka pokažemo ali sta polinoma deljiva ali ne.

Vrednost polinoma v točki ali deljenje polinoma z linearnim polinomom #14a

Pri dani nalogi povežemo vrednost polinoma v točki in deljenje polinoma z linearnim polinomom.

Deljenje polinomov s parametri #17

S klasičnim deljenjem dveh polinomov rešimo dano nalogo.

Operacije v množici polinomov
Dodatne video razlage nalog

Deljenje polinomov

Izračunaj količnik in ostanek pri deljenju.

Deljenje polinomov

Izračunaj količnik in ostanek pri deljenju.

Deljenje polinomov

Izračunaj količnik in ostanek pri deljenju.

Deljivost polinomov

Za katero število a bo polinom p(x) deljiv s polinomom x+2?

Deljivost polinomov

Za kateri števili a in b bo polinom p(x) deljiv s polinomom q(x)?

Imaš vprašanje iz te snovi? Bodi prvi in vprašaj ...